Uniwersytet Warszawski - strona 189

Promieniowce- opracowanie - Grzybnia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

PROMIENIOWCE Promieniowce są typową mikroflorą glebową, rozwijają się w postaci grzybni, niemniej budowa chemiczna ściany komórkowej, brak błony jądrowej upodabniają promieniowce bardziej d...

Schemat pobierania i przemian substancji odżywczych w komórce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Schemat pobierania i przemian substancji odżywczych w komórce Podsumowanie: Sposoby odżywiania Źródło energii Źródło węgla Źródło wodoru Organizmy Chemoorganotrofia Substancję organiczne Substancję organiczne Substancję organiczne Zwierzęta, grzyby, bakterie Fotolitotrofia Światło CO2 ...

Wartość pH- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Wartość pH Grupa drobnoustrojów Zakres pH wzrostu Eschiricha Coli 3,5-9,5 Lactobacillus sp. 3,0-6,5 Pseudomonas sp. 3,0-11,0 Staphylococcus spp. 4,5-8,5 Pleśnie 1,5-8,5 Drożdże 1,5-8,5 Bacillus spp. 4,5-8,5 Promieniowce 4,5-8,5 Stężenie jonów wodorowych należy do najważniejszych cz...

Własności redukcyjne węglowodanów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Węglowodany
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1561

8. WŁASNOŚCI REDUKCYJNE WĘGLOWODANÓW ODCZYNY REDUKCYJNE CUKRÓW Zasada: Cukry krystaliczne oraz cukry rozpuszczone w roztworach obojętnych lub słabo kwaśnych w temperaturze pokojowej występują najczęściej w formach pierścieniowych. Formy te pozbawione są wolnej grupy redukującej, poniewaŜ ucz...

Witamina E- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Węglowodany
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Witamina E - eliksir młodości Historia witaminy E rozpoczęła się w 1922 roku kiedy to dr H. Evans i K. Bishop podjęli badania nad wpływem diety na rozmnażanie szczurów. W trakcie trwania doświedczeń pomimo zastosowania pełnowartościowej karmy wzbogadzonej w dotychczas znane witaminy A, B, C i D zwi...

Wskaźniki- tabelka z charakterystyką

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Wskaniki pynnoci finansowej Wart. Wskanik pynnoci biecej [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Wskanik ten informuje ile razy biece aktywa pokrywaj zobowizania Dobre 1,5-2 ze 0,80 Wskanik szybki [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] okrela ile razy aktywa biece o najwyszej pynnoc...

Analiza kosztów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

ANALIZA KOSZTÓW Koszty powstają we wnętrzu przedsiębiorstwa - koszty własne. Są pierwotne względem przychodów. Przedsiębiorstwo najpierw musi zatrudnić pracowników, zakupić materiały, surowce, przetworzyć je oraz sprzedać i dopiero wtedy osiągnie przychód ze sprzedaży. Jeżeli wyroby sprzeda się pow...

Analiza przyczynowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

ANALIZA PRZYCZYNOWA Jest pogłębieniem analizy porównawczej. Polega na ustaleniu czynników wpływających na dane zjawisko. Następnie należy ustalić wpływ tych czynników na odchylenia, które zostały ustalone w wyniku analizy porównawczej. Jest ona trudniejsza od analizy porównawczej, ale jej wyniki są...

Analiza strategiczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

ANALIZA STRATEGICZNA. Etapy zarządzania strategicznego: Analiza strategiczna Projektowanie strategii Realizacja strategii Analiza strategiczna. W analizie strategicznej szczególne znaczenie ma analiza SWOT. Jest ona kompleksową metodą służącą do badania otoczenia organizacji i jej wnętrza. Polega ...

Analiza wyniku finansowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO Przychód ze sprzedaży jest to ogół środków jakie przedsiębiorstwo otrzymuje w zamian za swoje wyroby i półfabrykaty, usługi, towary, licencje, patenty itp. Przychody ze sprzedaży stanowią więc pieniężny wyraz wszystkich efektów zamierzonej działalności przedsiębiorstwa. A...