Analiza przyczynowa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza przyczynowa- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ANALIZA PRZYCZYNOWA
Jest pogłębieniem analizy porównawczej. Polega na ustaleniu czynników wpływających na dane zjawisko. Następnie należy ustalić wpływ tych czynników na odchylenia, które zostały ustalone w wyniku analizy porównawczej. Jest ona trudniejsza od analizy porównawczej, ale jej wyniki są korzystniejsze.
Przykład
Czynniki zjawiska
Okres poprzedni (0)
Okres badany (1)
Odchylenie
a
70
80
+10 Oa
b
50
55
+5 Ob
c
100
90
-10 Oc
a0 x bo x c0 = 350 000 a1x b1 x c1= 396 000
0abc - wpływ czynników na całość badanego zjawiska.
W oparciu o metodę kolejnych podstawień badamy wpływ poszczególnych czynników na badane zjawisko:
0a = a1 x b0 x c0 - a0 x b0 x c0 = b0 x c0 (a1 - a0) = 50 x 100 (80 -70) = 50 000
0b = a1 x b1 x c0 - a1 x b0 x c0 = a1 x c0 (b1 - b0) = 80 x 100 (55 -50) = 40 000
0c = a1 x b1 x c1 - a1 x b1 x c1 = a1 x b1 (c1 - c0) = 80 x 55 (90 - 100) = -44 000
Realizacja czynnika a w ilości większej o 10 jednostek w stosunku do okresu poprzedniego spowodowała wzrost badanego zjawiska o 50 000.
Realizacja czynnika b w ilości większej niż 5 jednostek w stosunku do okresu spowodowała wzrost badanego zjawiska o 40 000.
Realizacja czynnika c w ilości mniejszej niż 10 jednostek w stosunku do okresu poprzedniego spowodowała spadek zjawiska o 44 000.
Źródła analizy finansowej to materiały na podstawie których dokonuje się analizy. Podstawowe materiały to:
a) Materiały ewidencyjne - największe znaczenie ma tu sprawozdanie finansowe w skład którego wchodzą:
- Bilans.
- Rachunek wyników.
- Informacje dodatkowe.
- Sprawozdania z przepływów.
b) Materiały pozaewidencyjne.
- Dane postulowane (plany).
- Wyniki poprzednich analiz.
- Materiały z przeprowadzonych kontroli.
- Materiały uzyskane z innych przedsiębiorstw zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Prezentacja wyników analizy:
- Forma liczbowa - polega na ukazaniu wyników w tabelach lub szeregach liczbowych.
- Forma graficzna - polega na przedstawianiu wyników analizy w postaci różnego rodzaju wykresów. Forma taka jest czytelna dla odbiorcy, łatwo wpadająca w oko, pozwala ustalić i uwypuklić niektóre dane, ułatwia porównanie i wykrycie współzależności.
- Forma opisowa - polega na przedstawieniu wyników analizy w formie tekstu dostosowanego do odbiorcy, dla którego jest ona przeprowadzana.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz