Analiza kosztów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza kosztów- opracowanie - strona 1 Analiza kosztów- opracowanie - strona 2 Analiza kosztów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA KOSZTÓW
Koszty powstają we wnętrzu przedsiębiorstwa - koszty własne. Są pierwotne względem przychodów. Przedsiębiorstwo najpierw musi zatrudnić pracowników, zakupić materiały, surowce, przetworzyć je oraz sprzedać i dopiero wtedy osiągnie przychód ze sprzedaży. Jeżeli wyroby sprzeda się powyżej kosztów, osiągnie się zysk. W naszej analizie będziemy badać wielkość kosztów własnych, koszty w relacji z przychodami ze sprzedaży i czynniki, które determinują koszty.
Porównywać należy:
Globalną sumę kosztów za dany okres z przychodami ze sprzedaży za ten sam okres.
Koszty z danej działalności za dany okres z przychodami z tej samej działalności, tego samego okresu.
Koszty jednostkowe wyrobu z ceną tego wyrobu.
Czynniki determinujące koszty:
Zewnętrzne czynniki - niezależne od przedsiębiorstwa, wynikają z jego otoczenia, np. cena energii.
Wewnętrzne czynniki - zależą od przedsiębiorstwa, np. wydajność pracy, zużycie materiałów i energii, działalność remontowa.
Podstawowym celem analizy kosztów jest zaproponowanie działań przedsiębiorstwa na przyszłość.
Zadania analizy kosztów własnych:
Poznanie wielkości dynamiki i struktury kosztów własnych.
Ustalenie odchyleń kosztów w stosunku do przyjętej podstawy porównań.
Rozpoznanie czynników determinujących wielkości kosztów, ich strukturę oraz natężenie oddziaływania na koszty.
Zaproponowanie działań prowadzących do obniżenia kosztów.
Dostarczenie danych do planowania i kształtowania kosztów w przyszłości.
Analizę kosztów można przeprowadzić w dwóch przekrojach:
Jako analizę kosztów całkowitych w układzie rodzajowym.
Jako analizę kosztów całkowitych w układzie kalkulacyjnym.
Ad.1: Koszty w układzie rodzajowym:
Zużycie materiałów i energii.
Usługi obce.
Podatki i opłaty obciążające koszty.
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia.
Amortyzacja majątku trwałego.
Pozostałe koszty.
Jest to ten prostszy rodzaj kosztów.
Analiza kosztów w układzie rodzajowym polega na:
Porównaniu kosztów za dany okres z kosztami planowanymi na ten sam okres i z kosztami poprzednich okresów.
Porównaniu dynamiki kosztów poszczególnych rodzajów.
Ocenie struktury kosztów rodzajowych.
Określeniu czynników wpływających na wielkość kosztów i strukturę kosztów rodzajowych.
Porównaniu wskaźników kosztów w układzie rodzajowym z takimi samymi wskaźnikami innych przedsiębiorstw.


(…)

…) jest kalkulacyjny układ całkowitych kosztów własnych. W układzie tym, koszty grupuje się nie ze względu na rodzaj, a ze względu na jednostkę kalkulacyjną wyrobu, półfabrykatu lub procesu technologicznego.
Podstawowy podział kosztów w układzie kalkulacyjnym to:
Koszty bezpośrednie.
Koszty pośrednie.
Podstawą tego podziału jest związek kosztów z produkcją oraz sposób w jaki odnoszą się do jednostki kalkulacyjnej.
1.Mat. Bezpośred.
2.Wynagrodzenie
bezpośrednie 3.Inne koszty bezpośrednie Koszty bezpośred.
Techniczny koszt wytworzenia
Zakładowy koszt wytworzenia
Całkowity koszt
własny
=============================================================================
4.Koszty wydziałowe
Koszty pośrednie
5.Koszty zarządu (ogólnowydziałowe)
6.Straty.......
7.Koszty sprzedaży
Koszty bezpośrednie to te, które na podstawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz