Analiza wyniku finansowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wyniku finansowego- opracowanie - strona 1 Analiza wyniku finansowego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO
Przychód ze sprzedaży jest to ogół środków jakie przedsiębiorstwo otrzymuje w zamian za swoje wyroby i półfabrykaty, usługi, towary, licencje, patenty itp. Przychody ze sprzedaży stanowią więc pieniężny wyraz wszystkich efektów zamierzonej działalności przedsiębiorstwa. Analiza przychodów ze sprzedaży posiada kluczowe znaczenie zarówno dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak i dla jego rozwoju czyli przyszłej działalności. W analizie przychodów zajmować się należy wyłącznie przychodem netto, a analizą przychodu ze sprzedaży brutto można pominąć z tego względu, że zawiera on w sobie podatki należne Skarbowi Państwa. Przy dalszych rozważaniach, przychód ze sprzedaży netto należy rozumieć jako przychód ze sprzedaży. Analiza przychodów ze sprzedaży może obejmować:
Analizę wielkości i dynamikę przychodów ze sprzedaży oraz analizę wykonania planu sprzedaży.
Analizę struktury rodzajowej przychodów ze sprzedaży.
Analizę przestrzennej struktury przychodów ze sprzedaży.
Analizę opłacalności sprzedaży.
Ad.1: Na wielkość przychodów ze sprzedaży oraz ich odchylenie w stosunku do planowanych przychodów na dany okres mogą oddziaływać różne czynniki, np.:
Zmiana (wzrost lub spadek) wielkości popytu na produkty lub usługi badanego przedsiębiorstwa.
Zmiana ilości odbiorców produktów lub usług na rynku (pojawienie się nowych lub wycofanie dotychczasowych).
Zmiana zasięgu terytorialnego sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie).
Zmiana jakości wytwarzanych produktów lub jakości świadczonych usług (wzrost lub spadek).
Zmiana struktury rodzajowej sprzedaży.
Zmiana cen sprzedaży (nie ma prostego przełożenia wpływu wzrostu lub spadku cen wielkość przychodów).
Operatywność pracy działu sprzedaży przedsiębiorstwa.
Należy też wziąć pod uwagę trend przychodu ze sprzedaży. Może być rosnący, malejący lub stały. Przy badaniu dynamiki przychodów należy uwzględnić inflację jaka w badanym okresie wystąpiła oraz należy porównać dynamikę przychodów ze sprzedaży własnego przedsiębiorstwa z dynamiką innych przedsiębiorstw.
Ad.2:
Zarządzający przedsiębiorstwem powinni wiedzieć z jakich składników składa się przychód ze sprzedaży i jaki jest udział każdego z nich w przychodzie całkowitym. Z tego względu, analizy nie należy ograniczać do globalnej sumy przychodów ze sprzedaży. Należy więc przeprowadzić analizę rodzajową przychodów ze sprzedaży.
Ad.3:
W ramach tej analizy należy zbadać przychody ze sprzedaży na rynku krajowym i sprzedaży eksportowej. Obie należy (można) poddawać bardziej szczegółowej analizie. Sprzedaż krajowa można podzielić na sprzedaż rynku lokalnego, rynku regionalnego i pozostałą sprzedaż krajową. Sprzedaż eksportową można podzielić np. na sprzedaż kontynentów lub państw.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz