Uniwersytet Warszawski - strona 188

O lipidach- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia lipidów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1470

1. Lipidy Przez dziesiątki lat postęp w chemii lipidów pozostawał daleko w tyle za badaniami innych głównych związków biologicznych, szczególnie węglowodanów i białek. Powodowane było to faktem, iż łatwiej było opracować metody izolacji i badań tych związków, dzięki czemu bardzo często uzyskiwano...

Rozmnażanie bakterii- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1554

Rozmnażanie bakterii Rozmnażają się w sposób wegetatywny poprzez podział komórki, czyli z jednej komórki macierzystej otrzymujemy dwie identyczne komórki potomne (

Minimalne wartości aktywności wody dla różnych grup mikroorganizmów- o...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Minimalne wartości aktywności wody dla różnych grup mikroorganizmów Grupa drobnoustrojów Minimalna aktywność wody Bakterie 0,91-0,95 Drożdże 0,88 Pleśnie 0,80-0,91 Intensywność procesów życiowych w istotnym stopniu zależy od zasobów dostępności wody. Odwodnienie zawsze prowadzi do zakłóceń ...

Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnęrze komórki od niekorzys...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Ściana komórkowa jest barierą odgradzającą wnętrze komórki od niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego. Jest to bariera półprzepuszczalna o skomplikowanej (jak na prokariota) budowie, której najważniejsza rolę odgrywa peptydoglikan. Wyróżniamy 2 typy budowy ściany komórkowej. Umownie oznacza...

Środowisko wodne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Środowisko wodne Światowe zasoby wody: -morza i oceany - 1370 ml km3 -lodowce, wody pływające - 30 ml km3 -jeziora, rzeki, bagna, wody podziemne - 400 tys. km3 -para wodna - 10 tys. km3 Wody śródlądowe: -wody płynące - siedliska pionowe (wodospady, skały) i poziome (źródła, potoki, rzeki) -wody ...

Ekstremofile- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

Ekstremofile EKSTREMOFILE - mikroorganizmy bytujące w środowisku, w którym panują skrajne warunki pod określonym względem (np. temperatury, ciśnienia, zasolenia, pH). !!! Ważnym pojęciem, na zwróciła Basia uwagę to: Ekstremozymy - są to enzymy wyizolowane z ekstremozymów (zachowują one aktywność ...

Grzyby- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1344

Grzyby Dzielimy je na dwie grupy: -jednokomórkowe (drożdże) -strzępkowe Cechą wspólną jest to że budowa komórkowa jest budową eukariotyczną. Wszystkie grzyby są heterotroficzne. Nie zawierają żadnych barwników komórkowych. Występują w środowisku naturalnym: gleba, woda, szczątki roślinne, rozkła...

Kryteria ryzyka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Kryteria ryzyka: - czy organizm jest patogenny - czy może być przeniesiony do środowiska - czy jest znany sposób profilaktyki bądź znane są sposoby leczenia danej choroby Grupa 1 Mikroorganizmy, które najprawdopodobniej nie wywołują schorzeń u ludzi. Grupa 2 Mikroorganizmy, które najprawdopodo...

Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyraż...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Miano coli jest definiowane jako najmniejsza ilość badanej próby wyrażonej w gramach lub cm3, w której stwierdzono obecność pałeczek coli-aerogenes. Miano coli wyrażone jest liczbą nie mianowaną. Gdy miano coli wynosi 10 to oznacza że w 10g lub 10cm3 znajduję się co najmniej 1 komórka tych bakterii....

Obieg węgla w przyrodzie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1988

Obieg węgla w przyrodzie Udział mikroorganizmów w obiegu węgla to najważniejsza rola jaką odgrywają w podtrzymywaniu życia na ziemi. Odpowiedzialne są za mineralizację organicznych związków węgla. Wytworzone w procesie fotosyntezy i tym samym utrzymują równowagę w obiegu tego pierwiastka. CO2 pobie...