Uniwersytet Warszawski - strona 170

Szkoły sokratyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

Szkoły sokratyczne: a) Ksenofont: (435-354 p.n.e.) (“O wychowaniu Cytrusa” i „Państwo Lacedemońskie”): - przeciwnik demokracji-w Atenach poparł rządy 30 tyranów - ganił demokrację za szał prawotwórczy, za to decyduje kapryśne zgromadzenie - pochwala reformy Likurga który postanowił naprawiać pańs...

Tomistyczna koncepcja człowieka- opracownaie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

TOMISTYCZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA, PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA Św. Tomasz dokonał rewolucji w chrześcijaństwie. Inaczej interpretował stworzenie świata przez Boga. Wg niego Bóg stworzył naturę, prawa naturalne wszystkich rzeczy, które są stałe i trwałe ( redukcja liczby cudów, świat jest uporządkowany, s...

Totalitaryzm ideologii faszystowskie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 448

Totalitaryzm ideologii faszystowskie Główne cechy dyktatura jedna partia terror zastraszenie korporacjonizm Indoktrynacja Umasowienie Kontrola mediów Faszyzm - religią „Faszyzm doprowadził do skrajnego totalitaryzmu państwowo- par...

Wczesne chrześcijaństwo i myśl średniowiecza- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO I MYŚL ŚREDNIOWIECZA Oryginalność chrześcijańska na tle społecznych wyobrażeń antyku. Chrześcijaństwo: różnicę Chrześcijaństwo zwrócone jest bardziej na „tamten świat”, nie ma wizji jednego kodeksu społecznego, czy politycznego. Chrześcijaństwo jest religia niepolityczna,...

Wiek XVII- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

WIEK XVII Racjonalizm: koncentruje swe wysiłki na odnalezieniu metody której zastosowanie dałoby niepodważalną gwarancję pewności. - racjonaliści byli przekonani o istnieniu słusznych prawd a priori - koncepcja prawa natury jako pierwotnego porządku normatywnego istniejącego w umyśle każdego z nas ...

Wolność nowoczesna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

WOLNOŚĆ NOWOCZESNA - DWIE INTERPRETACJE Wolność = poddanie władzy kurateli prawa, rządy prawa. Wiara w regenerującą moc prawa stanie się charakterystycznym motywem liberalizmu. „Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalają.” (

Współczesna kondycja człowieka według postmodernistycznych liberałów- ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

WSPÓŁCZESNA KONDYCJA CZŁOWIEKA WG, POSTMODERNISTYCZNYCH LIBERAŁÓW. Analizę kondycji współczesnego człowieka warto zacząć od jego historycznych uwarunkowań. Na temat wyjątkowości nowoczesnego (zachodniego!) człowieka napisano już bardzo dużo, najistotniejszy jest jednak jego nierozerwalny związek z ...

Chrześcijańska apologetyka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli pollitycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

CHRZEŚCIJAŃSKA APOLOGETYKA (II w.) Liczba chrześcijan rośnie, są oni oskarżani o ateizm, zarzuca im się nieposłuszeństwo wobec cesarza i tworzenie nielegalnych stowarzyszeń. Są prześladowani i muszą się bronić, m.in. tworzą wzorowane na mowach sądo...

Cywilizacja przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli pollitycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1673

CYWILIZACJA PRZEMYSŁOWA - MIĘDZY APOLOGIĄ A KONTESTACJĄ Ewolucja teorii społeczeństwa przemysłowego i postprzemysłowego Ewolucja przebiegała od początku XIX wieku, od Saint-Simona do dzisiaj przez Spencera, Durkheima czy Webera. SAINT-SIMONE - przyszłość należy do nauki i techniki, na których opi...

Absolutyzm - Władza absolutna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351

Absolutyzm „klasyczny” Kształtowanie się - długi proces (powolny zanik instytucji stanowych) wyjątki: Dania i Szwecja - Dania - 1660r., król Fryderyk III, po wojnie ze Szwecją ( w oparciu o mieszczan i kler) - Szwecja - 1680r., za króla Karola IX, ale przewrotu dokonał parlament (Rikstag), zmian...