Uniwersytet Warszawski - strona 169

Pozytywizm w myśli społecznej XIX w.- narodziny socjologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

POZYTYWIZM W MYŚLI SPOŁECZNEJ XIXw. I NARODZINY SOCJOLOGII. SZKOŁY POZYTYWISTYCZNE: PSYCHOLOGIZM SOCJOLOGIZM, EWOLUCJONIZM Nowatorstwo psychologizmu i jego odmiany Słowa `psychologizm' będziemy używać za J.Szackim, jako nazwy sposobu myślenia, który bierze za punkt wyjścia psychiczne cechy jednos...

Psychologiczne koncepcje psychiki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Psychologiczne koncepcje psychiki. Antyintelektualizm psychologizmu - to tendencja do koncentracji uwagi na nieświadomych procesach psychicznych. Podstawowymi kategoriami psychologicznymi stają się emocje, instynkty, nieświadomość, sugestia, hipnoza, li...

Purytanie w Ameryce - John Cotton

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

PURYTANIE W AMERYCE JOHN COTTON Główne dzieło: „On Limitation of Government” Ludzie są źli, a władza ten stan jeszcze pogłębia. „Nikt by nawet nie pomyślał, ile beznadziejnego kłamstwa i niegodziwości jest w sercach ludzi.” Władza wyrasta z pychy, a wzmacnia się poprzez ludzką podłość. Towarzysz...

Prawo św. Tomasz i Marsyliusz z Padwy- referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Prawo wg Św. Tomasza Święty Tomasz przejął od Arystotelesa pogląd, że wspólnota, a także państwo istnieje ze względu na dobro wspólne. Także i prawo, czyli jakaś norma i miara ludzkiego postępowania, ma przede wszystkim na względzie dobro wspólne. Przede wszystkim jednak prawo to jakaś norma i miar...

Republikański archetyp - Cicero

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

REPUBLIKAŃSKI ARCHETYP: MARCUS TULIUS CICERO (106 - 43 p.n.e.) Świadek głębokiego kryzysu republiki, co jednak nie obniżyło jego entuzjazmu dla tego ustroju. Jako konsul zdemaskował i spacyfikował spisek Katyliny. Stając na straży republiki zginął z rąk popleczników Antoniusza, z którym wszedł w os...

Socjalizm- opracowanie - Metoda naukowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

SOCJALIZM Rozróżnienie na socjalizm naukowy i utopijny narzucony przez Marksa i Engelsa Dwoisty charakter socjalizmu: połączenie naukowej analizy i egzaltowanego profetyzmu Krytyka rewolucji francuskiej która okazała się dziełem niedoko...

Socjologiczny naturalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

SOCJOLOGICZNY NATURALIZM - SPOŁECZEŃSTWO JAKO SUI GENERIS sui generis - swego rodzaju, swoisty, osobliwy Durkheim (najbardziej znamienny przedstawiciel socjologizmu) fakty społ. (sposoby mówienia, wykonywania danych rzeczy, które są zdolne przymuszająco wpłynąć na świadomość indywidualną) podlega...

Socjoechnika- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

SOCJOTECHIKA Machiavelli był pierwszym nowożytnym prekursorem socjotechniki. Krytykował procedury wywodzące się z doktryny chrześcijaństwa. Uważał że religia jest „opium dla ludu”, fałszem. ale jest konieczna (nie był jednak zwolennikiem ateizmu). Uważał, iż religia jest konieczna, gdyż presja fizy...

Spinoza- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

BARUCH (BENEDICTUS) DE SPINOZA (1632 - 1677) Główne dzieła: „Etyka” (1665) - pełny tytuł to „Ethica ordine geometrico demonstranta”, czym zdradził, że dla zapewnienia rozważaniom logicznej poprawności wszystko, co dotyczy człowieka, będzie bad...

Wczesna Stoa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

WCZESNA STOA: GRECJA ZENON Z KATION (ok. 336 - 264 p.n.e.), CHRYZYP (281 - 208 p.n.e.) Radykalny sensualizm (odrzucenie pojęć abstrakcyjnych). Istnieje tylko konkretne przedmioty i tylko one dostępne są poznaniu. Negowali stanowisko Platona, k...