Uniwersytet Warszawski - strona 171

Administracja i samorząd- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

ADMINISTRACJA I SAMORZĄD Tani rząd - to hasło wspierało ideę samorządu, racjonalny rząd - to hasło wymagało głębokich zmian w administracji. Lord Liverpool przeprowadził reorganizację administracji ( tuż po zakończeniu wojen napoleońskich) Ograniczył protekcjonizm na rzecz kryterium kompetencji p...

Demokracja, autorytaryzm, totalizm - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Demokracja, autorytaryzm, totalizm (1918 - 1945) I wojna światowa - zwycięstwo demokracji zachodnich „Więcej demokracji” Okres powojenny wystawiał demokracje, zwłaszcza „nowe”, na wyjątkowo ciężkie próby kryzysów ekonomicznych, konfliktów narodowych, poczucia pokrzywdzenia „ładem wersalskim”, ego...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

Monarchia stanowa Jednoczenie dzielnic i koncentracja władzy stopniowo ograniczały partykularyzmy polityczne i językowo - kulturalne. Zagrożenia zewnętrzne często przyspieszały postęp patriotycznej samowiedzy: Wojna stuletnia - Francuzi bronią interesu narodowego Wojna Polaków z Krzyżakami, Rusin...

Państwo liberalne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Państwo liberalne Pierwsze państwa liberalne powstały w wieku XVIII monarchia angielska (po tzw. wspaniałej rewolucji z 1688r.) Zjednoczone Prowincje Niderlandów Stany Zjednoczone Ameryki Nie powiodło się we Francji - ani monarchia...

Państwo postablutne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Państwo postablutne Mniej więcej od połowy XIX w. formowało się na wchodzie państwo, które można nazwać postabsolutnym Łączy cechy absolutyzmu i nowoczesnego mieszczańskiego konstytucjonalizmu Rosja 1801 - 03 - reformy: zlikwidowano kolegia, utworzono 8 jednoosobowych urzędów ministerialnych Re...

Państwo renesansowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

Państwo renesansowe U progu ery nowożytnej monarchia stanowa stanęła na skrzyżowaniu dróg historii ustrojowej. Pierwsza droga - jeszcze większy udział górnych warstw społeczeństwa w procesie rządzenia (Anglia, Niderlandczycy i Wenecjani...

Reżimy autorytarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Reżimy autorytarne Klasyczny model - generał Bonaparte po zamachu stanu z listopada 1799r. Kiedy pojawia się władza autorytarna? Wydatki w budżecie Napoleona były główne przeznaczane na wojsko, ale Napoleon uważał, że władza wojskowa nie jest Francji potrzebna. Armia stabilizowała ustrój Ale pod...

Afganistan- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Sytuacja w Afganistanie w ostatnich trzech dekadach XX wieku Temat nr 37 na początku lat 70. władzę w Afganistanie sprawował król Zaher Szach długotrwała susza z lat 1970-73 doprowadziła do śmierci 80 tysięcy osób, mimo pomocy żywnościowej z Rosji, USA i Chin w wyniku napięcia wewnętrznego doszł...

Apartheid- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Upadek apartheidu na południu Afryki Temat nr 44 1961 - Związek Południowej Afryki rządzony przez białych występuje z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, a premier H.F. Verwoerd proklamował...

Bałkany- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Konflikt bałkański Temat nr 52 1990 - wybory parlamentarne we wszystkich 6 republikach federacji (Chorwacja, Słowenia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra) - w Serbii i Czarnogórze wygrywają postkomuniści, w pozostałych republi...