Uniwersytet Warszawski - strona 17

WALKA O GRANICĘ ZACHODNIĄ POLSKI

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

WALKA O GRANICĘ ZACHODNIĄ POLSKI: Stworzona 19 października 1918 roku Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego zawarła układ z czeskim Narodnim Viborem pro Slezsko, w którym obie strony zgodziły się na pokojowe uregulowanie sprawy granic. Jednak rząd w Pradze nie uznał tego układu i w połowie grudn...

WPROWADZENIE I DEKOMPOZYCJA STANU WOJENNEGO

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

WPROWADZENIE I DEKOMPOZYCJA STANU WOJENNEGO ( W KRAJU   W końcu lata 1981r. w szeregach `Solidarności” zapanowało przeświadczenie o dokonaniu całościowej oceny rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej kraju. Koncepcja reformy gospodarczej, zarys zmian ustrojowych oraz program naprawy s...

WYKSZTAŁCENIE SIĘ GRANICY WSCHODNIEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

WYKSZTAŁCENIE SIĘ GRANICY WSCHODNIEJ: Od czasu, gdy państwa centralne uznały Ukraińską Republikę Ludową za swego satelitę, wyznaczały jej również zadania osłabiania polskich dążeń niepodległościowych. Pod koniec wojny dowództwo austro-wę...

WYKSZTAŁCENIE SIĘ WŁADZ CENTRALNYCH

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

WYKSZTAŁCENIE SIĘ WŁADZ CENTRALNYCH: Wojsko niemieckie nadal stacjonowało w Królestwie, co było dla Polski zagrożeniem. Po negocjacjach z niemiecką Radą Żołnierską Piłsudski zagwarantował niemieckim żołnierzom bezpieczeństwo i swobodny przejazd. Ewakuacja Niemców zakończyła się po tygodniu, z wyjąt...

ZAGRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 581

ZAGRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ: Od marca 1938 roku graniczymy z 8 państwami: Litwa (NE odcinek granicy) - stosunki są fatalne (kość niezgody - Litwa Środkowa), z tym państwem nie mamy nawiązanych stosunków dyplomatycznych; Łotwa - dobre, t...

Wewnętrzne uwarunkowania odbudowy państwa polskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

Wewnętrzne uwarunkowania odbudowy państwa polskiego: powstania na przestrzeni lat, walka o nasze granice po zakończeniu I wojny światowej, rozwój kultury i literatury (Dziady, Wesele), powstanie licznych partii politycznych. Uwarunkowania zewnętrzne: przegrana wszystkich zaborców w I wojnie światow...

UMIĘDZYNARODOWIENIE SIĘ SPRAWY POLSKIEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Histroia Polski XX wieku
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3899

UMIĘDZYNARODOWIENIE SIĘ SPRAWY POLSKIEJ: W początkowym okresie wojny sprawa polska nie istniała w polityce mocarstw. Dla obu stron była to wewnętrzna sprawa zaborców. Tuż przed wkroczeniem Niemców do Warszawy, w Dumie rosyjskiej 1 sierpnia 1915 roku padły słowa o utworzeniu po wojnie państwa polsk...

Problem z zagospodarowaniem ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jagielski
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Problem z zagospodarowaniem ładu przestrzennego: 2 aspekty Dostosowanie się do potrzeb innych Nasza wizja! I nasz pomysł Ułatwiamy korzystanie z ładu przestrzennego, a jednocześnie wymyślając pomysły funkcjonowania gminy ograniczamy indywidualne prawo własności. Dzisiaj

Szkoły

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jagielski
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Ksztalcenie sie doroslych, ochrona I zapewnienie ochrony zaleznie od wieku. Przedszkola specjalne Z oddziałami integracyjnymi Inne formy wychowania przedszkolnego. Szkoly - podstawowe specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi,...

ŹRÓDŁA PRAWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Ryszard Piotrowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1036

ŹRÓDŁA PRAWA oparcie funkcjonowania państwa na prawie (demokratyczne państwo) → problem ustosunkowania się do prawa naturalnego (zespół reguł i norm, które istnieją niezależnie od ustawodawcy, wynikają z istoty samego człowieka) → atrybut nadrzędności wobec