Uniwersytet Warszawski - strona 16

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYDATKI, ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY BUDŻETU...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYDATKI, ZAKRES PODMIOT I PRZEDMIOT BUDŻETU PRZYCHODY - pochodzą ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów zaciąganych w bankach krajowych, pożyczek, prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, nadwyżki bud...

WYKONANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

WYKONANIE BUDŻETU, ZMIANY W BUD. BLOKADA WYDATKÓW Z BUDŻETU Budżet JST wykonuje jej zarząd. - Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacjà, określonych uchwałą budżetowà, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu JST. - Zarząd JST określi szczegółowe...

ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZASADA JAWNOŚCI - gospodarka finansowa j.s.t. jest jawna; na zarząd nałożony jest obowiązek informowania mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz źródłach gromadzenia zasobów pieniężnych i sposob...

II wojna światowa - BITWA O ANGLIĘ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1673

II. WOJNA ŚWIATOWA Przed wybuchem wojny miała miejsce prowokacja w Gliwicach (31 sierpnia 1939 r.) - Niemieccy żołnierze przebrani za Polaków zniszczyli niemiecką radiostację. Tego samego dnia Wermacht wkroczył do Gdańska. Plan ataku Niemiec na Polskę nosił nazwę FALLWEISS - biały plan. Dowódcą woj...

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935 ROKU

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935 ROKU: W 1934 roku powstało ciężkie więzienie polityczne w Berezie Kartuskiej. Trwały prace nad stworzeniem nowej konstytucji. Miała ona wyolbrzymiać rolę prezydenta i rządu, a pomniejszać sejmu, władzy ustawodawczej. Procedura uchwalania nowej konstytucji: wniosek skła...

ODRADZANIE SIĘ NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

ODRADZANIE SIĘ NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO: 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła Manifest do Narodu Polskiego mówiący o proklamowaniu niepodległego państwa, co było zamachem stanu. W celu urzeczywistnienia swego manifestu ...

POLSKA PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

POLSKA PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ: Wbrew trudnościom: Polska Niepodległa odrodziła się po 123 latach niewoli i powstała z 3 odrębnych terytoriów zaborczych. Szkolnictwo powszechne: 7 lutego 1919 roku dekretem Naczelnika Państw...

PROBLEMY DEMOKRACJI PARLAMENTARNEJ W POLSCE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

PROBLEMY DEMOKRACJI PARLAMENTARNEJ W POLSCE W momencie odzyskania niepodległości państwo polskie stanowiło zlepek całkowicie odmiennych gospodarczo i cywilizacyjnie regionów. Ziemie 3 zaborów dostosowane były do potrzeb każdego z zaborców: Pomorze i Wielkopolska przekształcone zostały w zaplecze ro...

SPRAWA POLSKA U PROGU I WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

SPRAWA POLSKA U PROGU I WOJNY ŚWIATOWEJ: We wszystkich zaborach następowało wynaradawianie poprzez germanizację bądź rusyfikację. Przyznanie się do polskości niejednokrotnie było aktem odwagi. Sprawa polska, pomimo przestoju na arenie międzynarodowej (okres stabilizacji po wojnie na Bałkanach), na...

SYTUACJA POLITYCZNA W DRUGIEJ POŁOWIE LAT 30

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

SYTUACJA POLITYCZNA W DRUGIEJ POŁOWIE LAT 30.: 12 maja 1935 roku zmarł Piłsudski. Jeszcze przed śmiercią wyznaczył swojego następcę, którym był Edward Rydz-Śmigły. Został on Wodzem Naczelnym i Generalnym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Po śmierci Wodza wyeliminowano grupę „pułkowników” kierowaną prz...