Uniwersytet Warszawski - strona 15

Początek Polski Lubelskiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI C.D. II - TEMAT 3 22lipiec 44 - początek Polski lubelskiej 28czerwiec 45-powołano do życia TRJN 22lipiec-ogłoszono manifest lipcowy, ogłoszony przez radio moskwa,został wywieszony w Chełmie-pierwsze wyzwolone miasto. Warunkiem ogłoszenia manifestu i powstania PKWN było po...

Ruch ludowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI TEMAT 4 - RUCH LUDOWY Informacje ogólne Ludowy ruch w Polsce, ruch społeczny kształtujący się na przełomie XIX i XX w. pod hasłem walki chłopów o społeczne, polityczne i narodowe wyzwolenie. Zapoczątkowany w Galicji ...

Cesarstwo Austriackie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

Cesarstwo Austriackie nie było tworem jednorodnym. Doliczyć się można tu 11 grup narodowościowych. W skład tego państwa wchodzili m.in.: austriaccy Niemcy (główny naród państwowy, który jednak stanowił jedynie ¼ mieszkańców), Madziarze (czyli Węgrzy), Czesi, Słowacy, mieszkańcy

Rozwój demokracji. Kształtowanie się społeczeństw obywatelskich.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 938

Rozwój demokracji. Kształtowanie się społeczeństw obywatelskich. Temat referatu: Reformy brytyjskiego systemu wyborczego. Wprowadzenie: Przestarzały charakter prawa wyborczego na początku XIX w. Paradoksalnie Anglia, do której instytucji, jako modelowego rozwiązania, nawiązywały państwa europejsk...

Historia filozofii - opracowanie definicji

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1071

MATERIALIZM kierunek lub kierunki w filozofii wyprowadzające realność istniejących bytów z ich zachowań i procesów, po świadomość włącznie, tj. z materii. W teorii poznania przyjmują istnienie świata przedmiotowego niezależnie od woli i świadomości podmiotu poznającego i uznają jego poznawalność za...

Bezrobocie - rodzaje i definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 27. BEZROBOCIE Zasoby siły roboczej obejmują wszystkich tych, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę. Stopa aktywności zawodowej to odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która podjęła decyzję ...

BUDŻETOWANIE BRUTTO I NETTO. INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1477

BUDŻETOWANIE BRUTTO I NETTO, GOSP BUDŻET, DOCHODY PUBLICZNE BRUTTO - polega na tym że podmiot całością swoich wydatków i dochodów wchodzi do budżetu organu finansowego z którym jest związany. (każdy dochód tej jednostki, jest dochodem budżetu, a jej wydatki są wydatkami budżetu). NETTO - jednostka...

KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE, WYBÓR PROJEKTÓW, SYS. INTYSTUCJO., ODWOŁANIE, NOWA USTAWA O FINANS. PUBL. Porozumienie pomiędzy RM a zarządem województwa - określa zasady wsparcia dla poszczególnych województw Programy Operacyjne: *Program Infrastruktura i Środowisko - EFRR i FS *Program Innowacyjna Gospoda...

POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA POLITYKA SPÓJNOŚCI Polityka spójności polega na zniwelowaniu różnic ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi regionami UE. Przez tę politykę organy wspólnotowe i państwowe dążą do przebudowy struktury społecznej i rozwoju gospodarczego danego obszaru Unii...