Uniwersytet Warszawski - strona 14

Pojęcia i definicje - historia filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 406
Wyświetleń: 973

POJĘCIA Teizm (gr. θεoς theos - bóg) to wiara w istnienie bogów lub bogiń. Panteizm - światopogląd religijny utożsamiający boga (bóstwo) ze światem przyrody. Panteista powiedziałby, że bóg jest ze światem w pełni tożsamy, nie jest jego stworzycielem, lecz nim samym. Koncepcja ta koresponduje z ideą...

Historia filozofii - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1148

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie” był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady” - dlatego zasadą jest bezkres (opeiron), ...

Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1470

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA TEMAT IX - 05.01.11r. SYTUACJA GOSPODARCZA EUROPY PO ROKU 1918 I wojna światowa spowodowała ogromne zniszczenia, doprowadziła do śmierci około 10 milionów żołnierzy, kolejne 22 miliony zostało rannych, zwłaszcza dotkliwe straty poniesiono w czasie bitew pod Verdu...

Przykładowe pytania na egzamin z historii społecznej Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Skrzypek
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Historia SPOŁECZNA EUROPY PYTANIA TYPU PRAWDA/FAŁSZ 1. Czy KBWE przekształciło się następnie w OBWE? TAK 2. W którym roku prezydent Carter odwiedził Polskę? 1977 3. Czy prezydent Carter podniósł "prawa człowieka"? TAK 4. W którym roku RFN przyjęło konstytucję? 1949 5. Czy Układ Warszawski...

Sytuacja wewnętrzna Rosji od 1915r. - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1148

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA TEMAT VIII - 15.12.11r. SYTUACJA WEWNĘTRZNA ROSJI OD 1915 r. Poniesione klęski miały wielki wpływ na sytuację wewnętrzną Rosji. Zwołanie sesji Dumy (głosowanie za uchwaleniem kredytów wojennych) Zdrada i szpiegostwo (stracenie pułkownika Siergieja Miasojedowa) ...

Pojęcie rewolucji przemysłowej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1904

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA DO PUNKTU V - 03.11.2011r. POJĘCIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ Zwana także przewrotem przemysłowym. Przemiany techniczne jedynie zapoczątkowały proces zmian głębszych w gospodarce. Bez maszyn co prawda, nie byłoby rewolucji przemysłowej, jednak zastosowanie nowej tech...

Działania wojenne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1155

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA TEMAT VII - 17.11.11r. CHARAKTER DZIAŁAŃ WOJENNYCH I JEGO SPECYFIKA NA TLE DOTYCHCZASOWYCH KONFLIKTÓW W pierwszych dniach sierpnia stanęły do walki mocarstwa podzielone na dwa obozy: Niemcy i Austro-Węgry (...

Obraz społeczeństwa czasów ancien regime'u - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2786

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA DO PUNKTU II - 13.10.2011 1. OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA CZASÓW ANCIEN REGIME'U. Ancien regime, podczas rewolucji francuskiej, oznaczał rządy przedrewolucyjne, w których monarchia absolutna dążyła do wyrównywania klas społecznych. W ancien regime, rządy sprawowała arysto...

Ewolucja ustroju polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2954

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI TEMAT 3 - EWOLUCJA USTROJU/SYSTEMU POLITYCZNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO W DWUDZIESTOLECIU II Rzeczpospolita - państwo polskie odrodzone w 1918 po 123 latach zaborów. Nazwa podkreśla ciągłość z I Rzecząpospolitą (1569-1795), zlikwidowaną traktatami rozbiorowymi zawartymi pomiędz...

Konferencje w Teheranie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI C.D. 2 TEMAT Konferencja w Teheranie W dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 w Teheranie odbyło się pierwsze spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchil...