Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918 - strona 1 Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918 - strona 2 Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918 - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY
NOTATKA TEMAT IX - 05.01.11r.
SYTUACJA GOSPODARCZA EUROPY PO ROKU 1918
I wojna światowa spowodowała ogromne zniszczenia, doprowadziła do śmierci około 10 milionów żołnierzy, kolejne 22 miliony zostało rannych, zwłaszcza dotkliwe straty poniesiono w czasie bitew pod Verdun, nad Marną i Sommą. W czasie działań wojennych zastosowano nowe rodzaje broni - czołgi, granaty, karabiny, samoloty, łodzie podwodne, a także gazy bojowe. Po zakończeniu wojny pojawiło się duże bezrobocie oraz problemy z przestawieniem gospodarki na produkcję pokojową, zwiększyło się zadłużenie poszczególnych państw, doszło do zniszczenia licznych zabytków i dzieł sztuki, zdewastowano ziemie uprawne. Rezultatem wojny było też pojawienie się w Rosji i Niemczech nastrojów rewolucyjnych, a także powstanie nowych państw. W okresie międzywojennym narodziły się ruch faszystowski i komunizm.
KONFERENCJA POKOJOWA I TRAKTAT WERSALSKI
Konferencja pokojowa rozpoczęła swe obrady w styczniu 1919 roku w Paryżu. Do stołu obrad nie zaproszono Niemiec. Delegacje państw podzielono na cztery grupy w zależności od ich ważności. Do grupy państw o interesach ogólnych zaliczono USA, Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Japonię. Delegacje tych państw mogły uczestniczyć we wszystkich pracach konferencji. Polska została zaliczona do państw o interesach lokalnych, których delegacje brały udział jedynie w posiedzeniach dotyczących ich bezpośrednich interesów. Zasadnicze decyzje podejmowała Rada Dziesięciu, gdzie główną rolę odgrywał przedstawiciel Francji Georges Clemenceau, Wielkiej Brytanii - Loyd George i USA- Thomas Woodrow Wilson. Anglia, której zasadniczym celem było maksymalne osłabienie pozycji Niemiec, cel ten osiągnęła już w trakcie wojny, dlatego w czasie konferencji nie popierała dalszego osłabiania Niemiec. Obawiała się destabilizacji porządku europejskiego, nastrojów rewolucyjnych oraz wzmocnienia Francji. Francja z kolei chciała właśnie osłabienia militarnego i gospodarczego Niemiec oraz utworzenia silnego państwa polskiego, by Niemcy miały silnych sąsiadów z obydwu stron. USA popierały demokrację a przeciwne były dyktaturom i rządom monarchicznym. Zgodnie z zasadą samostanowienia narodów, USA wsparły dążenia niepodległościowe narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Z inicjatywy Wilsona powstała Liga Narodów mająca strzec pokoju i bezpieczeństwa w powojennym świecie.
W czerwcu 1919 roku podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami. Obciążono je odpowiedzialnością za wywołanie I wojny światowej. Niemcy straciły na rzecz Francji Alzację i Lotaryngię, nad Zagłębiem Saary przez piętnaście lat międzynarodowy zarząd sprawować miała Liga Narodów, po czym odbyć się miał plebiscyt, zaś tamtejsze kopalnie przeszły na własność Francji. Lewy brzeg Renu miał podlegać okupacji przez piętnaście lat, a w pasie 50-kilometrowym na wschód od rzeki zakazano Niemcom wznoszenia fortyfikacji.

(…)

…. Konkretne działania zakrojone na szeroką skalę i nastawione na walkę z kryzysem podjęły władze w USA. Prezydent Roosvelt wprowadził interwencjonistyczną politykę "New deal", czyli "nowego ładu". W jej ramach ograniczono produkcję rolną i podniesiono ceny artykułów rolnych. Podjęto walkę z bezrobociem poprzez organizowanie wielkich robót publicznych. Również w Niemczech uruchomiono dla walki z bezrobociem…
… naprawy sytuacji przy pomocy interwencjonizmu państwowego. Po objęciu urzędu prezydent zwołał komitet doradców tzw. „trust mózgów”, który miał przygotować program wyjścia z kryzysu, czyli „New Deal”. Program zakładał:
      Uzdrowienia systemu bankowego poprzez obniżenie wartości dolara i zniesienie parytetu złota
      Wprowadzenie łagodnej inflacji
      Wprowadzenie robót publicznych. W tym celu…
… oraz zabezpieczeń socjalnych. Partia propagowała również antysemityzm.
Przeprowadzony w 1923 roku pucz monachijski miał wynieść do władzy stojącego na czele NSDAP Adolfa Hitlera. Próba nie powiodła się, a Hitler trafił do więzienia, gdzie napisał słynne "Mein Kampf". Zawarł w tej książce swój program, w którym oprócz żądania przywrócenia należnej Niemcom pozycji, domagał się zjednoczenia wszystkich Niemców…
… przeszło radio i prasa, które oczywiście ocenzurowano. Zaczęto publicznie palić książki uznane za sprzeczne z nazizmem, rozpoczęto budowę kultu Hitlera.
Przyjęte w 1935 roku tzw. "ustawy norymberskie" wprowadziły rozróżnienie na ludność aryjską i niearyjską i pod groźbą kar zakazano zawierania małżeństw z Żydami. Później Żydom zakazano też wykonywania zawodu prawnika i lekarza, dopuszczano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz