Działania wojenne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działania wojenne - omówienie - strona 1 Działania wojenne - omówienie - strona 2 Działania wojenne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY
NOTATKA TEMAT VII - 17.11.11r.
CHARAKTER DZIAŁAŃ WOJENNYCH I JEGO SPECYFIKA NA TLE DOTYCHCZASOWYCH KONFLIKTÓW
W pierwszych dniach sierpnia stanęły do walki mocarstwa podzielone na dwa obozy: Niemcy i Austro-Węgry (państwa centralne) oraz Francja, Wielka Brytania, Rosja, Belgia i Serbia.
Po raz pierwszy od czasów napoleońskich, wielki konflikt zbrojny ogarnął prawie cały kontynent Europy, a nawet niektóre części Azji i Afryki. Różnica między wojnami napoleońskimi a I wojną światową polegała na tym, że w początkach XIX w., walczyły ze sobą państwa rolnicze, natomiast teraz stanęły do boju kraje uprzemysłowione, jak Anglia, Niemcy, Francja, potem Stany Zjednoczone. Była to w pełni znaczenia tego wyrazu wojna ery wysokiego uprzemysłowienia.
Stosunek sił: państwa centralne - 120 mln mieszkańców, państwa koalicji - 238 mln mieszkańców. Zarówno armia francuska jak i armia niemiecka były mniej więcej równe pod względem wyszkolenia i uzbrojenia.. Jednak Francja, powołując pod broń tyle żołnierzy co Niemcy mając 40 mln ludności, wcześniej wyczerpała odwody. Rosja rzuciła do walki bitnego, wytrzymałego na trudy wojenne żołnierza, ale Rosja nie miała wystarczającego wyposażenia technicznego. Wojna nowożytna wymagała broni przystosowanej do nowych potrzeb i nowych warunków. Wzrosło znaczenie artylerii ciężkiej, niezbędne stały się armaty i pociski dużego kalibru. W szerokie użycie weszły karabiny maszynowe i granaty ręczne. Wystąpiło lotnictwo. Zaczęto posługiwać się w ataku wozami opancerzonymi, zaopatrzonymi w lekkie armatki i karabiny maszynowe.
Wcześniej, działania wojenne opierano na piechocie, wspieranej szarżami kawalerii i wielkie bitwy odbywały się na otwartych polach. Wynalazek karabinu maszynowego oraz niespotykana do tej pory liczba biorących udział w walce żołnierzy, spowodowała ustalenie się wielusetkilometrowych linii frontu. Te z kolei wymusiły konieczność budowy okopów i ustawiania zasieków z drutu kolczastego. Do lamusa odeszło dawne znaczenie kawalerii. Działania wojenne poczęły przekształcać się w morderczą wojnę pozycyjną, w której przez wiele miesięcy żadnej ze stron nie udawało się doprowadzić do decydującego zwycięstwa. W tej specyficznej sytuacji wiele inicjatyw ofensywnych zaczęło należeć do marynarki i lotnictwa. To właśnie zastosowanie lotnictwa wojskowego było największym zmianą w dotychczasowym sposobie prowadzenia walki. Podczas czteroletniej kampanii formacje lotnicze przeszły też największe przeobrażenia, od pierwszych, pojedynczych samolotów, z bardzo słabymi silnikami, do szybkich i zwrotnych maszyn, uzbrojonych szybkostrzelnymi karabinami maszynowymi. W 1918 roku każde państwo uczestniczące w wojnie dysponowało już własnymi siłami powietrznymi, które nie służyły już tylko (tak jak jeszcze kilka lat wcześniej) do przeprowadzania zwiadu, ale przede wszystkim do ataków naziemnych, bombowych czy tzw. myśliwskich, mających na celu wyłącznie niszczenie samolotów przeciwnika.

(…)

…-węgierskie znalazły się w rozsypce, a rewolucja listopadowa w Niemczech 1918 zmusiła dowództwo niemieckie do zaprzestania działań zbrojnych i podpisanie rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918.
FRONT WSCHODNI:
Wojna na froncie wschodnim miała charakter manewrowy. Rosyjskie uderzenie (lato-jesień 1914) w kierunku na Prusy Wschodnie (bitwy pod Tannenbergiem i nad jeziorami mazurskimi) nie przyniosło…
…, tworząc tam mandaty A, B i C.
Czechosłowacja uzyskała mały skrawek na Górnym Śląsku, tzw. Kraik hulczyński, na południe od Raciborza, o ludności złożonej z tzw. Morawców, mówiących narzeczem czeskim
obszar zaniemeński na krańcu Prus Wschodnich z portem Kłajpedą (do 1923 Memel), o przewadze ludności litewskiej, został oddany pod zarząd mocarstw, w praktyce francuski
Luksemburg, który do tego czasu…
Maynard Keynes, ekspert delegacji brytyjskiej. W książce The Economic Consequences of the Peace opublikowanej w kilka miesięcy po podpisaniu traktatu wersalskiego dowodził, że Niemcy nie będą w stanie spłacić olbrzymich roszczeń finansowych, zaś Traktat może w konsekwencji w przyszłości obudzić w Niemcach poczucie krzywdy i chęć rewanżu. Po przedstawieniu warunków traktatu w Niemczech podał…
… do niej (6 kwietnia 1917), po stronie Ententy, USA. W kwietniu i maju 1917 sojusznicy przeprowadzili akcje zaczepne w rejonie Arras. Straty i niepowodzenia spowodowały wybuch powszechnego niezadowolenia w armii francuskiej, opanowany przez generała Ph.H. Pétaina. Ostateczna niemiecka próba wygrania wojny została podjęta w marcu 1918. Po przejęciu inicjatywy przez aliantów (lipiec 1918) wojska austro…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz