Uniwersytet Warszawski - strona 18

FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Ryszard Piotrowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 448

FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA w ramach władzy wykonawczej nie może dochodzić do zbyt dużej koncentracji władzy w rękach rządu (min. z powodu bliskości pewnych sfer do praw i wolności człowieka), a dodatkowo pewne dziedziny muszą być zorganizowane i zarządzane w specy...

FUNKCJE PARLAMENTU - Funkcja kontrolna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Ryszard Piotrowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

FUNKCJE PARLAMENTU Funkcja ustawodawcza zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej: żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny; kompetencje prawodawcze innych organów mają charakter podporządkowany, wyją...

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Władza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Ryszard Piotrowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ustrój władz lokalnych oparty na zasadzie dualizmu - podział zadań pomiędzy samorząd terytorialny a administrację rządową → zasada decentralizacji; samorząd to wydzielenie z zakresu władzy państwowej pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich samodzielnego rozwiązywan...

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA PARLAMENTU

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Ryszard Piotrowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 679

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA kadencja to okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swoje zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów; rodzaje kadencji: normalna, skrócona, przedłużona; konieczny składnik demokratyzm...

PREZYDENT

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Ryszard Piotrowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1022

PREZYDENT POZYCJA USTROJOWA pozycja ustrojowa prezydenta wyznaczana jest przez zasadę podziału władz i określenie tego urzędu jako jednego z członów władzy wykonawczej → wyznacza ją 6 podstawowych zasad: zasada dualizmu - odrębne działanie Prezydenta i rządu, czemu daje wyraz min. systematyka Kon...

Budżet UE - charakterystyka ogólna, wykonywanie, kontrola

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

Budżet UE - charakterystyka ogólna, wykonywanie, kontrola wydatków Podstawowe wielkości całego budżetu wynikają z tzw. Perspektyw Finansowych, opracowywanych od 1988. Są to plany budżetowe, które określają główne elementy budżetu UE na okres 6 lat. Obecnie obowiązuje „Agenda 2000” Początkowo Wspól...

Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach III filar został wprowadzony przez TUE, zgodnie z art.29 ma on na celu zapewnić obywatelom UE wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpiecze...

COREPER - Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1575

COREPER Członkowie RUE nie mogą ciągle przebywać ciągle w Brukseli ze względu na sprawowane przez nich funkcje w kraju, dlatego też w 1958 Rada utworzyła Komitet Stałych przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER), Wspiera on RUE w powierzonych jej zadaniach. COREPER działa jako: COREPER I (zas...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości - Obrady ETS

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Siedzibą ETS jest Luksemburg. W jego skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Obecnie liczy 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. Sędziowie i rzecznicy generalni są powoływanie pr...

Komisja Europejska - Sposób powołania komisarzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Komisja Europejska KE składa się z 25 członków zwanych komisarzami, po jednym z każdego państwa. Liczba komisarzy może ulec zmianie na skutek jednomyślnej decyzji RUE. Jej siedzibą jest Bruksela a służb administracyjnych Luksemburg. Komisarze są wybierani na 5-letnią kadencję. Ich mandat jest odna...