Europejski Trybunał Sprawiedliwości - Obrady ETS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Trybunał Sprawiedliwości - Obrady ETS - strona 1

Fragment notatki:

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Siedzibą ETS jest Luksemburg. W jego skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Obecnie liczy 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. Sędziowie i rzecznicy generalni są powoływanie przez rządy państw członkowskich za ich wspólną zgodą. Czterech rzeczników generalnych zawsze mianują 4 największe państwa -U.K. Niemcy., Włochy i Francja. Okres kadencji wynosi 6 lat, a po 3 następuje wymiana połowa składu. Kadencja może także się skończyć ze względu na: śmierć, pisemnej rezygnacji lub z powodu zwolnienia. Sędziowie i rzecznicy są funkcjonariuszami wspólnotowymi, posiadają immunitet jurysdykcyjny. Sędziowie i rzecznicy nie mogą sprawować żadnych funkcji politycznych ani administracyjnych oraz nie mogą wykonywać żadnej innej zarobkowej lub nie zarobkowej działalności zawodowej. Musza mieszkać w Luksemburgów w czasie pełnienia swojej kadencji. Zadania prezesa ETS są takie same jak prezesa SPI. Podobnie jak sekretarza ETS są takie same jak sekretarza SPI. ETS orzeka w składzie:
izby trzyosobowej
izbie pięcioosobowej
pełnym składzie
Wielkiej Izbie( pod przewodnictwem prezesa ETS i wymagane kworum wynosi 9 sędziów)
Obrady ETS odbywają się cały rok po za wakacjami i feriami świątecznymi. Jurysdykcja ETS może mieć charakter sporny i niesporny. Do jurysdykcji spornej zaliczamy skargi:
Przeciwko państwu członkowskiemu o nie wywiązywanie się z obowiązków traktatowych
o stwierdzenie nieważności aktów prawa wspólnotowego oraz zaniechanie czynności prawodawczych
skarga odszkodowawcza
spory pracownicze
orzekanie na podstawie luzu klauzuli arbitrażowej
Jurysdykcja nie spora:
orzeczenie wstępne
wydawanie opinii w sprawie zgodności przewidywanej umowy międzynarodowej z Przepisami TWE
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz