Wykład - wymiar sprawiedliwości UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wymiar sprawiedliwości UE - strona 1 Wykład - wymiar sprawiedliwości UE - strona 2 Wykład - wymiar sprawiedliwości UE - strona 3

Fragment notatki:

Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i procesowe.
11.1. Ogólnie
Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego - na 2 poziomach:
sądowym - ETS, SPI, sądy krajowe
pozasądowym - instytucje wspólnotowe: PE, Rada UE, KE, TO + Rzecznik Praw Obywatelskich + organy administracyjne (na szczeblu krajowym)
Sądy wspólnotowe - specyficzne, wykraczają poza tradycyjne systemy wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Specyfika polega na:
terytorialny zakres - granice jurysdykcji rozciągają się na 27 państw
rola i znaczenie w systemie prawnym UE - mogą rozpatrywać różne sprawy, w których stronami są państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe, osoby prawne i fizyczne (wyjątkowo szeroki zakres)
funkcje - łączą funkcje sądów międzynarodowych, arbitrażowych, najwyższych i administracyjnych
11.2. Podstawy prawne i systemowe
ETS - od 18 IV 1951 (TEWWiS) - jako sąd tylko dla jednej wspólnoty Kiedy powstały EWG i Euratom Konwencja z dnia 25 marca 1957 o niektórych wspólnych instytucjach wspólnotowych - dotyczy ETS i Wspólne Zgromadzenie (przyszły PE), które od tej pory są właściwe dla wszystkich trzech wspólnot.
Podstawy prawne ETS:
traktaty założycielskie trzech wspólnot (jak wygasło o EWWiS to dwóch)
TUE
Statut ETS
Regulamin ETS
SPI - od 24 X 1988 - decyzja Rady o utworzeniu SPI - nowa struktura: ETS = TS (Tryb. Spraw.) + SPI (ale! Traktat Nicejski - SPI otrzymuje status osobnej instytucji wspólnotowej)
Struktura po TN:
11.3. Uprzywilejowana pozycja sądów wspólnotowych.
TWE - mają zapewniać poszanowanie prawa przy interpretacji i stosowaniu traktatów.
ETS - sam sobie doprecyzował, że ma zapewniać praworządność i przyczyniać się do demokratyzacji WE
Czyli: kontrola działań instytucji wspólnotowych i ochrona praw jednostki.
Jurysdykcja oparta na kompetencjach powierzonych - sądy te mogą korzystać tylko z kompetencji nadanych im przez traktaty.
Obydwa sądy mają prawo do autorytatywnego określania granic wykonywania kompetencji pozostałych instytucji wspólnotowych.
Pozostałe instytucje nie mają ŻADNEGO wpływu na kompetencje Trybunału. - brak jakiegokolwiek nadzoru ze strony innych instytucji.
11.4. Rola sądów krajowych w całym ambarasie.
- kompetencja generalna do stosowania prawa wspólnotowego należy do sądów krajowych


(…)


ułatwienia związane z obrotem walutowym
- niepołączalność funkcji
- muszą mieszkać w Luksemburgu
Rzecznik generalny - nie bierze bezpośredniego udziału w orzekaniu, uczestniczy tylko w fazie ustnej postępowania, tworzy opinię prawną - propozycja rozstrzygnięcia, niewiążąca dla sędziów
11.7. Zasady orzekania i organizacja wewnętrzna i administracja sądów wspólnotowych
Postępowanie = część pisemna (a) + część…
… wspólnotowych
-w książce one wszystkie są dokładnie opisane ale sądzę, że gdyby ktoś wymagał czegoś takiego to to by było OSTRE przegięcie.
11.8.2. postępowanie niesporne na wniosek
a) wniosek o stwierdzenie zgodności z Traktatem umowy międzynarodowej, którą zamierza zawrzeć WE
b) zapytanie wstępne (prejudycjalne) kierowane przez sądy krajowe do właściwego sądu wspólnotowego
ad a) uprawnione tylko wybrane…
… niej (z urzędu). Inne instytucje muszą mu udostępniać wszelkie informacje. Najczęściej doprowadza do porozumienia polubownego.
Rola KE - może zaskarżać akty PE i Rady UE, może też się domagać od tych instytucji ustanowienia potrzebnych aktów prawnych. Kontroluje też działania w kwestiach prawnych ze strony państw członkowskich. Szczególnie kontrola podmiotów krajowych w sferze prawa konkurencji - może wydawać…
… a państwami członkowskimi
11.7. Składy ETS, SPI i IS
11.7.a Sędziowie ETS - 1 sędzia z każdego państwa + 8 rzeczników generalnych
powołują spośród siebie prezesa Trybunału, na 3 lata.
Sędziowie i rzecznicy muszą być niezależni i mieć prawo do zajmowania najwyższych stanowisk sądowych w swoich krajach, lub mogą być doradcami prawnymi „cieszącymi się uznaną powagą” - whatever. - potrzebna wzajemna zgoda państw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz