Budżet UE - charakterystyka ogólna, wykonywanie, kontrola

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet UE - charakterystyka ogólna, wykonywanie, kontrola  - strona 1

Fragment notatki:

Budżet UE - charakterystyka ogólna, wykonywanie, kontrola wydatków
Podstawowe wielkości całego budżetu wynikają z tzw. Perspektyw Finansowych, opracowywanych od 1988. Są to plany budżetowe, które określają główne elementy budżetu UE na okres 6 lat. Obecnie obowiązuje „Agenda 2000”
Początkowo Wspólnoty były finansowane tylko ze składek państw członkowskich. RE w 1970 wprowadziła system środków własnych. Obecnie dochody WE stanowią:
Tradycyjne środki własne tj. cła i opłaty rolne
Środki z podatku VAT
Wpłaty z tytułu dochodu narodowego brutto
Inne dochody
Wydatki budżetowe UE dzieli się na:
obowiązkowe - wynikają bezpośrednio z pierwotnego lub wtórnego prawa wspólnotowego
nieobowiązkowe - inne wydatki
Rok budżetowy zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Każda instytucja WE sporządza do 1 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy swój preliminarz wydatków. KE przedstawia projekt budżetu do 1 września. RUE kwalifikowaną większością przyjmuje projekt budżetu. Następnie RUE przesyła go do PE. PE w ciągu 45 dni musi się ustosunkować do projektu budżetu. Jeżeli PE nie wprowadza żadnych poprawek, lub nie zmienia projektu budżet uznaje się za uchwalony. Może jednak PE zgłosić poprawki wówczas projekt ponownie trafia do RUE. RUE wciągu 15 dni powinna się ustosunkować do propozycji PE. Może ona:
nie zmodyfikować żadnej poprawki wprowadzonej przez PE(budżet uważa się za przyjęty)
kwalifikowaną większością odrzucić poprawki PE jeśli one nie powodują zwiększenie wydatków
kwalifikowaną większością przyjąć poprawki PE jeśli one powodują zwiększenie wydatków Uchwały podjęte co do wydatków przez RUE są ostateczne. II czytanie PE kończy procedurę budżetową. Może on wprowadzić poprawki odnoszące się do wydatków nieobowiązkowych w ciągu 15 dni od daty przedłożenia projektu przez RUE. Jeżeli budżet nie zostanie uchwalony przed końcem roku KE ma obowiązek otrzymać kwotę 1/12 wydatków przewidzianych w projekcie budżetu.
Art.274 TWE mówi że za wykonanie budżetu odpowiada KE. Kontrolę wydatków i przychodów sprawuje TO. Raport TO jest przekazywany RUE, która następnie przesyła go PE. Na postawie tego PE udziel absolutorium KE.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz