Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach
III filar został wprowadzony przez TUE, zgodnie z art.29 ma on na celu zapewnić obywatelom UE wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten jest osiągnięty przez zapobieganie i zwalczanie rasizmu, ksenofobii, przestępczości zorganizowanej lub innej, terroryzmu, handlu ludźmi itd. III filar dotyczy Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych. Instrumentami realizacji celów III filarów są:
ściślejsza współpraca policji, organów celnych oraz innych właściwych organów państw członkowskich(Europol)
ściślejsza współpraca organów sądowych oraz innych właściwych organów w państwach członkowskich(Eurojust)
zbliżanie w miarę potrzeb norm prawa karnego w państwach członkowskich
Instrumenty prawne III filaru podobnie jak filaru II nie mają pierwszeństwa stosowania przed prawem krajowym państw członkowskich. Zgodnie z art.34 ust.2 TUE, RUE na wniosek państwa członkowskiego lub KE:
przyjmuje wspólne stanowisko przyjmuje decyzje ramowe
przyjmuje decyzje i środki niezbędne do wykonania decyzji
sporządzą konwencje i przyjmuje środki wykonawcze do konwencji
Należy tu wspomnieć o Europejskim Nakazie Aresztowania jako decyzji ramowej WSiSW z dnia 13 czerwca 2002(w Polsce obowiązuje od 4 marca 2004). ENA ma na celu:
przyspieszenie procedury aresztowania i osądzenia
uprościć procedurę
zniesienie zakazu wydawania własnych obywateli
wprowadzenie gwarancji opartych na ochronie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych Wolności
W II filarze działają dwie kategorie organów :
instytucje wspólnotowe :
RE
RUE
COREPER
KE
PE
ETS
organy sui genesis:
Komitet Koordynacyjny
Europejski Urząd Policyjny (Europol)
Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUrojust)
Europejska Sieć Sądowa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz