Prawo gospodarcze UE - Test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze UE - Test - strona 1 Prawo gospodarcze UE - Test - strona 2

Fragment notatki:

TEST A Łukasz
1. W jaki sposób kraj członkowski dostosowuje się do wspólnej polityki handlowej UE
Poprzez utworzenie między państwami członkowskimi Unii celnej, zniesienie ograniczeń w handlu międzynarodowym, obniżenie barier celnych
2. Podmioty korzystające z prawa skargi do Komisji Europejskiej w związku z naruszeniem prawa wspólnotowego
Państwa członkowskie
3. Zasada ogólna prawa wspólnotowego a zasady prawa UE
Prawo wspólnotowe mieści się w prawie europejskim , prawo UE to-pierwszeństwo pr. Wspólnotowego przed prawem krajowym, bezpośrednie stosowanie norm prawnych prawa wspólnotowego
4. Współpraca sądów w sprawach karnych i cywilnych
współpraca operacyjna właściwych organów, w tym policji, służb celnych, Europol, Eurojust
5. Ochrona moralności publicznej w prawie wspólnotowym
Stosowanie zakazów lub ograniczeń w zakresie przywozu, wywozu lub tranzytu publicznego
6. Fundusze w systemie organizacyjnym UE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, Europejski Fundusz Socjalny, Instrument Wsparcia Finansowego dla Rolnictwa
7. Postępowanie sądu „ostatniej instancji” w związku z naruszeniem prawa wspólnotowego
8. Znaczenie precedensu w prawie wspólnotowym
Orzeczenia TS mają charakter precedensowy, są ostateczne, rozstrzygające w sprawach spornych, są wiążące i prawotwórcze
9. Sposoby implementacji wspólnotowej
implementacja wspólnotowa i krajowa
Struktura normatywna implementacji (normy wspólnotowe podlegają implementacji w krajowych systemach prawnych)
10.Podobieństwa między decyzją w III filarze a dyrektywą
są wiążące prawnie, mają określony cel
11. Notyfikacja przepisów zawartych w dyrektywie
warunkiem wejścia w życie dyrektywy jest notyfikacja (urzędowe zawiadomienie, podanie do wiadomości ważnego aktu)
12. Definicja Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
OWBiS + IIIfilar- Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zakres: azyl, migracje, wizy, uchodźstwo
13. Strony aktu prawnego międzynarodowego ustanawiające UE, WE i UZE
Państwo składa wniosek o akcesję, KE wydaje opinie o wniosku, a RE dochodzi do negocjacji
14. Nieformalna inicjatyw ustawodawcza w I i III filarze
nie występują
15. Następstwa prawne zasady subsydiarności
podejmowanie decyzji w UE jak najbliżej obywatela, zastosowanie do tych kompetencji UE, które nie są jej wyłącznie przypisane, na szczeblu wspólnotowym podejmowanie działań zapewniających zwiększenie skuteczność i efektywność
16. Prawo UE a prawo stanowione w ramach OBWE

(…)

… Europejskiej
Instytucje pomocnicze WE wydają opinie, które są niewiążące 28. Najważniejsze regulacje traktatowe dotyczące polityki konkurencji
zabrania się przedsiębiorstwom podpisywania umów ograniczających konkurencję, zabrania się fuzji, monopoli państwowych, zakaz dumpingu itp.(art. 81 prawo konkurencji w stosunku do przedsiębiorstw, art. 87 prawo konkurencji-pomoc przyznawana przez państwo, art. 39 system zapewniający funkcjonowanie konkurencji na rynku wewnętrznym)
29. Unia Europejska udziela pomocy finansowej w postaci:
dotacji, subwencji, dopłat dla rolników i przedsiębiorstw
30. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a prawo UE
UE szanuje prawa podstawowe jako zagwarantowane w EKPCiO, nie jest jednak strona tej Konwencji
31. Przykład okresu przejściowego w Traktacie…
… WE w Traktacie z Maastricht, preambuła TUE, art.3b TWE
40. Traktat o powołani Rady Europy a TWE (jedna cecha wspólna)
są prawami pierwotnymi. Oba muszą być parafowane
41. Ustanowienie zakazów lub ograniczeń przywozu, wywozu lub tranzytu z UE może być uzasadnione np.: sytuacja wyjątkową, względami moralności publicznej i porządku publicznego, bezpieczeństwem publicznym, ochroną majątku narodowego posiadającą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz