Prawo krajowe, międzynarodowe a wspólnotowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo krajowe, międzynarodowe a wspólnotowe - strona 1 Prawo krajowe, międzynarodowe a wspólnotowe - strona 2 Prawo krajowe, międzynarodowe a wspólnotowe - strona 3

Fragment notatki:

WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY PRAWEM KRAJOWYM, MIĘDZYNAROWYM A WSPÓLNOTOWYM Prawo europejskie → dorobek prawny organizacji międzynarodowych działających w Europie(RE, UE, EFTA, OBWE) Prawo UE → zbiór norm prawnych regulujących funkcjonowanie trzech filarów Prawo wspólnotowe - prawo tworzone w ramach I filaru. Ma największe znaczenie. Wyrasta z prawa międzynarodowego, bo jego fundamentem są traktaty. Stanowi odrębny, nowy system prawny rozwinięty przez wiążące jednostki akty prawne wydawane na szczeblu wspólnotowym oraz przez ewolucję tego prawa spowodowaną orzecznictwem ETS. Posiada wiele specyficznych cech np. zasada bezpośredniego zastosowania i skutku, własne reguły dotyczące interpretacji. Pierwotne: traktaty założycielskie TWE
Traktat o EWEA
Konwencja o niektórych instytucjach wspólnych dla EWG i EWEA
2 traktaty budżetowe ( 1970 i 1975)
Traktat o Fuzji Organów
JAE
TUE
TA
TN
Traktaty Akcesyjne zasady ogólne (wypracowane przez ETS) wspólnotowe prawo zwyczajowe + niektóre postanowienia REuropejskiej o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania porządku wspólnotowego (bo obowiązują dlatego, że zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie) np. Akt o wyborach bezpośrednich do PE z 1976r. (państwa nie zawarły jeszcze wspólnego stanowiska. Akt jest jedynie potwierdzeniem celu EWG) Wtórne: rozporządzenie ~ ustawa krajowa
Ma zasięg ogólny. Wiążą w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich p. czł. Adresatami są p. czł. I obywatele(os. Fizyczne i prawne) Zawierają normy generalno-abstrakcyjne. TUKdE → „ustawa europejska”
bezpośrednie obowiązywanie → niepotrzebna jest jakakolwiek ich transformacja, inkorporacja,adaptacja ani upoważnienie do stosowania wewnątrz państwa. Czasami państwo może podejmować akty wykonawcze.
Bezpośrednie zastosowanie → organy krajowe są zobowiązane do działania w oparciu o przepisy pr. Wspólnotowego.
Bezpośrednia skuteczność zawarte w nich normy tworzą prawa i obowiązki dla państwa jak również dla obywateli, dlatego też obywatele mogą się na nie powoływać w postępowaniu przed organami wewnątrz państw członkowskich.
Budzi sporo kontrowersji gdyż ingeruje w porządek prawny państwa członkowskiego stając się w końcu jego integralną częścią.
Służą ujednolicaniu przepisów państw członkowskich. Dyrektywa. Skierowana do państwa członkowskiego, wiąże co do rezultatu.
Wertykalny skutek → zachodzi, gdy występuje relacja państwo członkowskie a jednostka. Państwo nie inkorporowało v nie zachowało terminu implementacji a jednostka nie może skutecznie wyegzekwować swych uprawnień
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz