Uniwersytet w Białymstoku - strona 9

KONSTYTUCJA - Szczególne cechy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1323

KONSTYTUCJA - akt normatywny pisany o najwyższej mocy prawnej, który zawiera formy i funkcjonowanie organów państwa, który jest wprowadzony w odpowiedni sposób i zmieniany w odpowiedni sposób (specjalna ustawa). Konstytucja RP: stała, niepełna, rzeczywista, uchwalona, sztywna. Składa się z norm: ...

MAŁA KONSTYTUCJA

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1561

Nowela grudniowa: - zasada państwa demokratycznego i prawego Mała konstytucja z 1992 roku: - system rządów mieszanych (parlamentarne i prezydenckie) Kwiecień 1992 r. - do tego czasu powstawały projekty konstytucji W 1991 roku odbywają się wybory do parlamentu, staje się jasne, że kompromis kons...

Okres obowiązywania konstytucji kwietniowej (1935-1945)

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

Okres obowiązywania konstytucji kwietniowej od 1935 do 1945 roku. Czas obowiązywania możemy podzielić na 2 etapy: od 1935 do 1939 od 1939 do 1945 Było to obowiązywanie na ziemiach Polskich. Okres stosowania przekracza rok 1945 r...

Okres obowiązywania konstytucji marcowej (1922-1935)

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Okres obowiązywania konstytucji marcowej, w 1921 uchwalona, obowiązywała od grudnia 1922 do 1935 roku. Czas obowiązywania możemy podzielić na 2 etapy: od 12.1922 do 08.1926 od 1926 do 1935 Dominują 3 nurty: - prawicowy - centralny - lewicowy 17.03 1921 - uchwalenie konstytucji marcowej (wład...

Okres przed konstytucją od 1918 do 1921

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Okres przed konstytucją od 1918 do 1921 (1922) OKRES PROWIZORIUM KONSTYTUCYJNEGO/USTROJOWEGO 6-7.11.1918 - powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej: - państwo polskie ma charakter republiki - obowiązują demokratyczne formy w...

Różne typy konstytucji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1197

Różne typy konstytucji: Zależnie od sposoby zmiany konstytucji: - sztywne (zmiana wymaga dostosowania się do podwyższonych wymogów np. do kworum (ilości ludzi potrzebnych do dokonania zmian), do większości, okresy, które nie pozwalają na wprowadze...

Zasady ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344

Zasady ustrojowe (zawarte są w preambule i w pierwszym rozdziale konstytucji polskiej): Zasada Republikańskiej formy rządów państwa (art.1) Zasad demokratycznego państwa prawego (art. 2) Zasada jedności państwa (art. 3) Zasad suwerenności narodu (art. 4) - zasada reprezentacji politycznej Zasa...

Średniowiecze

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Średniowiecze: - feudalizm - stosunek lenny - ludzie postrzegali jednostkę, jako pewna część społeczeństwa z określonym zadaniem - Daje to poczucie bezpieczeństwa, ale utrudnia/uniemożliwia awans, - najważniejszy dla ludzi jest Bóg, panuje TEOCENTRYZM, - zadanie władzy to krwawy miecz (teoria 2...

Św. AUGUSTYN

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1337

Św. AUGUSTYN Jego poglądy SA kwintesencją myśli pierwszych chrześcijan. Był on najbardziej ludzki z pośród wszystkich świętych. Urodził się w rodzinie, gdzie ojciec był wyznawcą MANICHEIZMU (w cały świecie istnieją dobre i złe pierwiastki, to...

Św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1155

Św. Tomasz z Akwinu Jako 5-latek został oddany do Zakonu Benedyktynów, zmarł w 1794 roku. Wg niego świat zbudowany jest w sposób hierarchiczny, od świata nieożywionego (wody, ognia) do Boga (opisuje hierarchie chórów angielskich) → przyroda nieożywiona, przyroda ożywiona, człowiek (składa się z ci...