Uniwersytet w Białymstoku - strona 10

ARYSTOTELES - człowiek

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

ARYSTOTELES przedstawiciel kierunku, który nie tworzy konstrukcji idealnej, bada realia życia codziennego i wtedy konstruuje teorię. Od ogółu do szczegółu. Uważał, że człowiek jest istotą społeczną - CZŁOWIEK JEST ZOON POLITICON - człowiek jest zwierzęciem politycznym. Bada to co jest i wyciąga wnio...

GROCJUSZ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

GROCJUSZ Uwolnienie człowieka od Boga, zerwanie z Teocentryzmem. Żył na przełomie XVI/XVII wieku. Określany jest cudownym dzieckiem Niderlandów. Jako 2-latek pisał, jako 15-latek był doktorem dwóch praw. Założenie aprioryczne, że człowiek...

J. LOCKE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

J.LOCKE Nie był zwolennikiem władzy absolutnej. Stan natury to stan względnej szczęśliwości, ale czasami dochodziło do konfliktów - musieliśmy być sędziami we własnej sprawie, nie było władzy bezstronnej. To zmusiło nas do opuszczenia stanu n...

KANT - Koncepcja oświecenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1533

KANT Koncepcja oświecenia wg Kanta: Kant stworzył definicję oświecenia jako epoki, w której ludzie wyszli z niepełnoletności, czyli nieumiejętności wykorzystywania rozumu. Kant zalicza się do myślicieli, którzy hipotetycznie zakładali, że istniał stan natury i zakładał, że powstała umowa społeczn...

MACHIAVELLI - Władza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

MACHIAVELLI Żył na przełomie XV/XVI wieku. Na okres jego życia przypadły 4 okresy przewrotu we Florencji. Walczył ze zbytkiem, np. palił obrazy. Był gorącym patriotą, zależało mu na mocnych władzach. Punkty wyjścia, by połączyć władzę (bo on tworzył, gdy było rozdrobnienie Włoch): Cykliczność dzie...

MONTESKIUSZ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1428

MONTESKIUSZ Zaliczany jest czasem do nurtu liberalnego. Był przewodniczącym parlamentu przedrewolucyjnej Francji, był nieusuwalny, gdyż wpłacił dużą sumę pieniędzy do skarbca króla. Zrezygnował z tej funkcji, za pieniądze, które dostał ze skar...

PLATON - Ustrój państwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

PLATON był uczniem Sokratesa, znajdziemy u niego pierwsze klasyfikacje ustrojów państwa. Jego myślenie: od ogółu do szczegółu. Dochodzi do wniosku, że wszystkie ustroje się degenerują. Wg niego najlepszym ustrojem jest TIMOKRACJA (rządu ludzi, kierujących się w postępowaniu honorem), później OLIGAR...

PROTAGORAS

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Dylemat Antygony (pochować brata i przeciwstawić się królowi, czy być wierną królowi i nie pochować brata). Grecy myśleli „dlaczego żyjemy w związkach społecznych, w państwie?” Pierwsze odpowiedzi pochodzą od SOFISTÓW (nauczyciele, którzy nauczali za pieniądze i nauczali rzeczy praktycznych, zdoln...

ROUSSEAU

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

ROUSSEAU Tworzył w okresie oświecenia. Urodził się w Genewie, samouk, miał ciężki charakter. Zmienił wyznanie, znalazł schronienie w przytułku katolickim. Był lokajem u pewnej damy, oskarżyła go o kradzież wstążki, by uniknąć odpowiedzialności zrzuca winę na pokojówkę. Tłumaczył, że nie kierowała n...

SOKRATES - prawo

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

SOKRATES mówi, że musimy być podporządkowani prawu, gdyż istnieje niepisana umowa między państwem, a obywatelami. Państwo daję ochronę od momentu narodzin, a my jesteśmy winni posłuszeństwo prawu. Bez prawa państwo by się rozpadło. Jak nie będziemy przestrzegać prawa to tak, jakby cegły wypadały z m...