Okres obowiązywania konstytucji kwietniowej (1935-1945)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres obowiązywania konstytucji kwietniowej (1935-1945) - strona 1 Okres obowiązywania konstytucji kwietniowej (1935-1945) - strona 2

Fragment notatki:

Okres obowiązywania konstytucji kwietniowej od 1935 do 1945 roku.
Czas obowiązywania możemy podzielić na 2 etapy:
od 1935 do 1939
od 1939 do 1945
Było to obowiązywanie na ziemiach Polskich.
Okres stosowania przekracza rok 1945 rok.
1935 rok - uchwalenie konstytucji kwietniowej
skupienie jednolitej władzy w osobie prezydenta (odpowiadał za działania przed Bogiem i historią)
model państwa, w którym nadrzędną wartością jest państwo, dobro państwa
zasada solidaryzmu
wyeksponowanie pozycji prezydenta, później sejmu, senatu, rządu
akcentowanie obowiązków jednostki
zasada prymatu państwa nad społeczeństwem
zasada elitaryzmu
była podstawą do działania rządu emigracyjnego
1941 rok - próby zmierzające do przejęcia władzy w Polsce
1.01.1944 - utworzenie Krajowej Rady Narodowej (nie pochodziła ona z wyborów, zwierzchnik mianował kolejnych przedstawicieli), Bierut - przewodniczący KRN, nie był to organ reprezentacyjny, skupiał ugrupowania proradzieckie (lewicowe).
Rada Jedności Narodowej - organ przeciwstawny do KRN, reprezentowała szersze partie narodowe. Powstają pierwsze konflikty polityczne między KRN i RJN.
KRN - była uważana za jedyną legalną władzę, a PKWN mógł wydawać powszechnie obowiązujące dekrety.
22.07.1944 - opublikowano manifest PKWN (organ wykonawczy):
- władza ludowa zalegalizowana przez Związek Radziecki
- terenowe Rady Narodowe
- PKWN z czasem zostaje przekształcony w Tymczasowy Rząd (w 12.1944)
28.06.1945 - powstaje Rada Jedności Narodowej
Sejm ustawodawczy zastąpił KRN.
19.01.1947 - sejm ustawodawczy zostaje wybrany, uchwalono ustawę konstytucyjną o wyborze prezydenta RP.
- mała konstytucja (ustawa z 19.02 1947 roku o ustroju i zakresie działania najwyższych organów państwa)
- deklaracja w przedmiocie wolności i praw obywatelskich (uchwała sejmu ustawodawczego mająca formę deklaracji)
Mała konstytucja:
- sejm jednoizbowy (kadencja 5-lat) - miał uchwalić konstytucję
- niepełna
- akt tymczasowy
- system rządów parlamentarno - gabinetowych
- Rada Ministrów mogła wydawać dekrety między sesjami sejmu
Skład Rady państwa (organ decyzyjny):
- prezydent
- marszałek sejmu
- prezes NIK-u.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz