Prawo konstytucyjne - wykład 22

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 22 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 22 - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO KONSTYTUCYJNE POLSKI LUDOWEJ
Periodyzacja okresu:
1944 - 1947 - okres prowizorium ustrojowego (okres Krajowej Rady Narodowej)
1947 - 1952 - okres małej konstytucji
1952 - 1989 - okres konstytucji lipcowej
Prowizorium ustrojowe
Początek 1942 r. - powstanie Polskiej Partii Robotniczej
Przełom 1943/44 r. - w Warszawie powstaje Krajowa Rada Narodowa (z inicjatywy Gomułki; nie konsultowana z Moskwą):
- uchwalono statut tymczasowy Rad Narodowych
- we wszystkich jednostkach podziału administracyjnego zapowiedziano utworzenie Rad Narodowych
- KRN ogłasza się najwyższym organem uchwałodawczym i wykonawczym
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego:
- 21 lipca 1944 (oficjalna data powstania)
- 22 lipca 1944 - ogłoszenie manifestu
- utworzono w Chełmie Lubelskim przez KRN (oficjalnie)
- w rzeczywistości powstał w Moskwie; przed 21 lipca; nie został powołany przez KRN
- PKWN miał sprawować funkcję rządu
Manifest:
zapowiadano reformę rolną
zapowiadano odbudowę kraju
poszanowanie własności
zapowiadano przyrost terytorialny na zachodzie i północy
kwestie ustrojowe:
- uznanie władz londyńskich za nielegalne, funkcjonujące na podstawie nielegalnej, faszystowskiej konstytucji kwietniowej
- jedynym organem legalnej władzy miała być KRN pełniąca rolę parlamentu; jej organem wykonawczym miał być PKWN
- zapowiedź przywrócenia swobód i wolności obywatelskich z zastrzeżeniem, że demokratyczne swobody nie mogą służyć wrogom demokracji
- do czasu uchwalenia nowej konstytucji obowiązywać miały podstawowe założenia konstytucji marcowej
Ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych - organizowała aparat państwowy w okresie przejściowym
Krajowa Rada Narodowa:
pełni funkcję parlamentu
organ dominujący w państwie
nie pochodzi z wyborów
ustalono maksymalną liczbę członków na 444
Skład:
- wszyscy, którzy znaleźli się w KRN przed 11 września 1944
- osoby delegowane przez organizacje polityczne, społeczne, zawodowe
- osoby delegowane przez wojewódzkie rady narodowe (po 5 z każdej)
- osoby dokooptowane przez KRN (zaproszone przez KRN - maksymalnie ¼ członków)
Funkcje:
- nie pełniła funkcji ustrojodawczej
- ustawodawcza
- organ kontrolny w stosunku do organów wykonawczych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz