Prawo konstytucyjne - wykład 23

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 23 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 23 - strona 2

Fragment notatki:

PKWN
Mógł wydawać dekrety z mocą ustawy ( musiały być zatwierdzone przez prezydium KRN; a potem dodatkowo zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu KRN
31 grudnia 1944 r. - powołanie Rządu Tymczasowego
28 czerwca 1945 r. - powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
30 czerwca 1946 r. - I referendum ogólnopolskie
19 stycznia 1947 r. - wybory do Sejmu Ustawodawczego
OKRES MAŁEJ KONSTYTUCJI
Ustawa konstytucyjna o wyborze Prezydenta RP (4 luty 1947 r.)
Prezydenta wybierał Sejm Ustawodawczy
Kandydata mogło zgłosić 50 posłów
Musiał osiągnąć większość bezwzględną
19 lutego 1947 r. - Ustawa konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (mała konstytucja)
Pomija prawa człowieka (kilka dni później Sejm uchwala deklarację praw człowieka - nie miała ona jednak charakteru aktu prawnego)
Miała obowiązywać do przyjęcia nowej konstytucji
Fragmentaryczna - w dużej części składała się z odesłań do konstytucji marcowej
Wprowadziła cechy ustroju parlamentarno-gabinetowego (z pewnymi odchyleniami na korzyść Sejmu)
Prezydent:
Wybierany przez Sejm Ustawodawczy
Kompetencje właściwie analogiczne do tych zawartych w konstytucji marcowej
Nie ma prawa rozwiązywania parlamentu
Z urzędu jest przewodniczącym Rady Państwa
Sejm:
Kadencja: 5 lat
Liczba posłów: 444
Tryb pracy: sesyjny
Funkcje:
- ustrojodawcza (miał uchwalić nową konstytucję; dokonywał zmian w już istniejącej małej konstytucji)
- ustawodawcza (w przypadku ustawy budżetowej, ustawy o poborze rekruta i ustawy o narodowym planie gospodarczym zastosowano rozwiązanie podobne do noweli sierpniowej i konstytucji kwietniowej)
- kontrolna (Rząd odpowiedzialny politycznie przed Sejmem; interpelacje)
Rada Państwa
Jej genezą było prezydium KRN
Element władzy wykonawczej
Skład:
- Prezydent jako przewodniczący
- Marszałek i 3 wicemarszałkowie Sejmu
- Prezes NIK-u
- w czasie wojny: Naczelny Dowódca Wojska Polskiego
- osoby wybrane przez Sejm na wniosek Rady Państwa
Kompetencje:
- zatwierdzanie dekretów z mocą ustawy
- wprowadzanie stanu wojennego i wyjątkowego
- zwierzchni nadzór nad Radami Narodowymi
- dotychczasowe kompetencje Prezydium KRN
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz