Uniwersytet w Białymstoku - strona 75

Fakty prawne - wykład - Działania prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1799

FAKTY PRAWNE - DEFINICJA I KLASYFIKACJA Fakty prawne - okoliczności określone w hipotezie normy prawnej, z którymi prawo wiąże skutki prawne (tj. uprawnienie lub obowiązki). Okoliczności te powodują zmianę lub modyfikacje stosunku prawnego. Dzieli się je na zdarzenia i działania prawne. Zdarzenia p...

Funkcje języka prawnego i prawniczego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2513

FUNKCJE JĘZYKA PRAWNEGO I JĘZYKA PRAWNICZEGO Język naturalny (potoczny) - język powszechnej komunikacji między ludźmi, który tworzy się w sposób naturalny, żywiołowy, w długotrwałym procesie. Nieostry, brak jednoznaczności formułowanych zwrotów. Korzenie tkwią w języku etnicznym. Sam się kształtuje...

Podział norm - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2478

Dr Sławomir Oliwniak, Prawoznawstwo, Podział norm 1. DEFINICJA I RODZAJE NORM SPOŁECZNYCH Funkcjonujące w społeczeństwie normy mają charakter społeczny „samoistny”. Mówiąc tak mamy na myśli przede wszystkim 3aspekty - geneza tych norm jest społeczna, społeczeństwo jest źródłem norm w nim panujący...

Przedmiot i podmiot stosunku prawnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1575

PRZEDMIOT I PODMIOT STOSUNKU PRAWNEGO Podmiot stosunku prawnego - jest nim uprawniony lub zobowiązany. To taki obiekt, któremu przepisy prawne (normy prawne) przyznają jakieś uprawnienia do określonych czynności (działań) prawnie znaczących lub który to obiekt przepisy prawne obciążają obowiązkiem ...

Niesprzeczność systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 2597

KRYTERIA HIERARCHICZNOŚCI SYSTEMU PRAWA Hierarchiczność wyznacza pionową strukturę prawa - normy prawne tworzące obowiązujący w danym państwie system prawa są uporządkowane hierarchicznie - hierarchia norm prawnych jest adekwatna do hierarchii aktów prawnych Kryterium obowiązywania normy prawnej...

Reguły kolizyjne, Zupełność systemu prawa, Luka w prawie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2289

ZUPEŁNOŚĆ SYSTEMU PRAWA. RODZAJE ZUPEŁNOŚCI System prawa powinien być traktowany jako zupełny - wolny od luk w prawie. Zupełność - należy do zasadniczych cech prawa traktowanego jako system - może być rozumiana jako dyrektywa skierowana zarówno do organów stanowiących prawo, jak i organów stosuj...

Reguły wnioskowań prawniczych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2128

REGUŁY WNIOSKOWAŃ PRAWNICZYCH OPARTE NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE AKSJOLOGICZNEJ (PER ANALOGIAM, A CONTRARIO, A FORTIORI) Reguły wnioskowań prawniczych (reguły argumentacji prawniczej, reguły inferencyjne) służą stworzeniu norm pośrednich, które wypełniają luki w systemie przepisów prawa. Wnioskowanie pe...

Podział prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1519

PODZIAŁ NA PRAWO PUBLICZNE, PRYWATNE, FORMALNE, MATERIALNE Gałąź prawa - zespół norm prawnych regulujących stosunkowo szeroką grupę jednorodnych stosunków społecznych. W systemie prawa RP wyodrębnia się następujące gałęzie: prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, karne, cywilne, rodzinne, ...

Zasady prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1918

ZASADY PRAWA (DEFINICJA, WIĄŻĄCY PRAWNIE CHARAKTER, NADRZĘDNOŚĆ W STOSUNKU DO NORM PRAWNYCH ZWYKŁYCH) Zasada prawa - norma prawna o szczególnym, zasadniczym znaczeniu w danym systemie prawa. Nadrzędna wobec zwykłych norm prawnych. Są najczęściej wyrażane bezpośrednio w wysokiej rangi przepisach pra...

Przepisy intertemporalne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3024

PRZEPISY INTERTEMPORALNE (PRZEJŚCIOWE) Regulują zastosowanie określonych przepisów o charakterze materialnoprawnym lub przepisów proceduralnych w odniesieniu do sytuacji, które wystąpiły w czasie obowiązywania przepisów prawnych wcześniejszych, już nieobowiązujących, ale których skutki występują na...