Przedmiot i podmiot stosunku prawnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot i podmiot stosunku prawnego - wykład - strona 1 Przedmiot i podmiot stosunku prawnego - wykład - strona 2 Przedmiot i podmiot stosunku prawnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDMIOT I PODMIOT STOSUNKU PRAWNEGO
Podmiot stosunku prawnego - jest nim uprawniony lub zobowiązany. To taki obiekt, któremu przepisy prawne (normy prawne) przyznają jakieś uprawnienia do określonych czynności (działań) prawnie znaczących lub który to obiekt przepisy prawne obciążają obowiązkiem prawnie znaczącym, do dokonywania określonych czynności (działań) prawnie znaczących. Na gruncie są dwie kategorie podmiotów prawa: osoba fizyczna i prawna. Przedmiot stosunku prawnego - uprawnienia i obowiązki, które kształtują się między podmiotami prawa wskutek zajścia określonego faktu prawnego. Stosunek prawny - jest szczególnym rodzajem stosunku społecznego, którego powstanie, elementy składowe, zmiana i ustanie są regulowane przepisami obowiązującego prawa
Podmiotowość prawa
- nie stanowi czyjejkolwiek właściwości przyrodzonej
- nie jest dana przez naturę
- o tym, kto jest podmiotem prawa (może korzystać ze zdolności prawnej) decydują wyłącznie przepisy prawa pozytywnego (obowiązującego)
- jest cechą normatywną
- prawo ją może przyznawać dziecku poczętemu lecz nienarodzonemu (nasciturus) w pewnym zakresie np. w zakresie ochrony życia, dziedziczenia (np. w chwili otwarcia spadku dziecko już poczęte może być spadkobiercą lub zapisobiercą, jeśli urodzi się żywe
- można uznać dziecko nawet nienarodzone, jeśli zostało poczęte
Zdolność prawna - zdolność do tego, by być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych. Nabywa się ją z chwilą urodzenia i przysługuje aż do śmierci niezależnie od kondycji psychofizycznej danego podmiotu.
Fakty urodzenia i śmierci muszą być potwierdzone dla celów prawnych osobnymi dokumentami wydawanymi przez urzędy stanu cywilnego
Czas trwania podmiotowości prawnej nie zawsze pokrywa się z rzeczywistą długością życia konkretnej osoby - zdarzają się określone prawem odstępstwa od zasady ogólnej
Osoba fizyczna - każdy człowiek od chwili urodzenia do śmierci. Obowiązujące prawo nadaje mu nie tylko podmiotowość prawną, ale i wyznacza zakres jej trwania. Zdolność do czynności prawnych - zdolność do tego, by poprzez czynności prawne swym własnym działaniem nabywać prawa albo zaciągać zobowiązania. Nie przysługuje wszystkim podmiotom prawa. Wiąże się z możliwością realizowania różnego rodzaju czynności prawnych. osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych - pełnoletnie, ukończone 18lat o ile nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym wyrokiem sądowym - nabywają ją osoby małoletnie poprzez zawarcie małżeństwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz