Definicje: podmiot prawa, osoba fizyczna, osoba prawna.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje: podmiot prawa, osoba fizyczna, osoba prawna. - strona 1

Fragment notatki:

PODMIOT PRAWA : To jednostka, która może posiadać uprawnienia (prawa) lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną. Podmiotowość prawną nadaje prawo. Każdy człowiek jest podmiotem prawa od chwili urodzenia aż do śmierci. OSOBA FIZYCZNA : Prawne określenie człowieka w prawie cywilnym. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletniości, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. OSOBA PRAWNA: Jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową). CZYNNOŚCI PRAWNE: Jest to stan faktyczny , w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, stanowiące uzewnętrzniona decyzję podmiotu prawa cywilnego wywołania określonego skutku prawnego. Jest to zachowanie się świadome. Zgodnie z art. 56 kc , czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Dlatego w prawie polskim instytucja czynności prawnej uwzględnia nie tylko akty woli działających podmiotów, ale również interesy innych osób.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz