Uniwersytet w Białymstoku - strona 74

Monarchia Frankońska - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2009

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, Monarchia Frankońska Monarchia Frankońska Ustrój monarchii frankońskiej Największy rozkwit za czasów Karola Wielkiego- Karol Wielki zos...

Najważniejsze źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2380

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna Historia Prawa, Najważniejsze źródła Prawa Leges Barbarorum- Ustawy barbarzyńców. Spis prawa germańskiego. Spisy prawa zwyczajowego ludów germańskich. Były wykładnikiem postanowień władzy publicznej. a)Lex Salica Francorum zwana Prawem Salickim (spisany w latach 507 i...

Niemcy powszechna historia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 952

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, Niemcy Niemcy Złota Bulla - 1356r. wydana przez cesarza Karola IV, unormowała zasadę elekcyjności tronu królewskiego, utrzymała się do końca istnienia rzeczy (1806r). Skład grona książąt elektorów : 4 książęta świeccy: -król czeski -palatyn Renu ...

USA powszechna historia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 798

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, USA USA -Była kolonia Brytyjską, 1.Deklarancja Niepodległości 1776 Auto: Tomasz Jefersson -Ogłosiła niepodległość wszystkich stanów (wolnośc od posłuszeństwa korony Angielskiej) -proklamowa...

Ustrój Anglii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1120

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna Historia Prawa, Ustrój Anglii Anglia Parlament- 1256 - wywodzi się z dawnej kurii królewskiej członkowie powoływani w drodze wyborów, zwoływany przez króla w ustalonym przez niego terminie, skład: Izba Lordów

Geneza prawa rzymskiego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

Dr Piotr Kołodko, Prawo rzymskie, Geneza prawa rzymskiego Geneza i ogólne założenia prawa rzymskiego. Nasilenie zainteresowania prawem rzymskim obserwujemy od początku XI w. Do wieku XX z różnym nasileniem. XX w przyniósł pewne zmiany. Zarówno systemy komunistyczne i inne totalitarne często pomija...

Cechy systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Cechy normy prawnej
Pobrań: 2198
Wyświetleń: 4697

CECHY NORMY PRAWNEJ (GENERALNOŚĆ, ABSTRAKCYJNOŚĆ, POWINNOŚĆ ZACHOWANIA, PRZYMUS) Cechy normy prawnej (generalna i abstrakcyjna) - sposób zachowania adresata i okoliczności zachowania są typowe (generalne) i powtarzalne generalność - dotyczy adresata (każdy, kto spełnia warunki wskazane w hipotezi...

Subsumcja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Etapy stosowania prawa
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 6573

USTALENIE STANU PRAWNEGO JAKO ETAP STOSOWANIA PRAWA - Ustalenie przepisów obowiązującego prawa w celu późniejszej rekonstrukcji norm prawnych, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia w danej sprawie. - każde rozstrzygnięcie wydawane w procesie stosowania prawa przez organ stosujący prawo powinno mie...

Norma prawna a przepis prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Norma prawna
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 4291

RÓŻNICE POMIĘDZY PRZEPISEM PRAWA A NORMĄ PRAWNĄ. Różnica między przepisem prawnym a normą prawną Przepis i norma jako pojęcia równoznaczne - stosowanie terminów może być zamienne, gdy są traktowane jako zachowania wyodrębnione w tekście prawnym. Przepis jako pojęcie wyłączne - jako że termin „nor...

Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 3710

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŹRÓDEŁ PRAWA W POLSCE Źródła prawa 1. W sensie formalnym - określone przepisami prawa działanie kompetentnego organu państwa, którego następstwem jest powstanie norm generalnych i abstrakcyjnych (zawartych w aktach prawnych) 2. W sensie materialnym - wszelkie czynniki mają...