Uniwersytet w Białymstoku - strona 61

Prawoznawstwo - Normatywna koncepcja źródeł prawa

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3115

Normatywna koncepcja źródeł prawa - pozwala rozstrzygnąć, które normy należą do systemu, a które nie. Sędzia, aby wydać wyrok, musi ustalić, czy norma nie została uchylona, nie jest niekonstytucyjna, nie jest sprzeczna z innymi itp. Reguły walidacyjne - nakazują uznawać jakieś fakty za fakty prawot...

Prawoznawstwo - Podmioty stosunku prawnego

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

. Podmioty stosunku prawnego Podmiot = strona stosunku prawnego - osoba, która w nim występuje jako uprawniona lub zobowiązana do określonego zachowania się względem innych osób, będących uczestnikami tego samego stosunku prawnego. Istota relacji: bezpośredniość (A ma obowiązek Z w stosunku do B). ...

Prawoznawstwo - prawo a inne regulatory zachowań

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3010

R XV. Prawa a inne regulatory zachowań Moralność, religia, obyczaje a prawo Wielość systemów normatywnych moralne religijne obyczaju normy organizacji społecznych i politycznych Normy moralne a normy prawne - podstawowe różnice. Prawne Moralne Obyczajowe Przedmiot regulacji Zachowanie zew...

Prawoznawstwo - Prawo jako zjawisko polityczne

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Prawo jako zjawisko polityczne §37. Polityczny charakter prawa Demokratyzacja prawa (wybory, zasady powszechności) Jurydyzacja życia społecznego - wypieranie przez prawo norm społecznych, Rozszerzenie zakresu spraw (prawo publiczne obe...

Prawoznawstwo - Prawo podmiotowe

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Prawo podmiotowe - zespół uprawnień służących podmiotowi prawa, mają charakter praw pozytywnych Dwie koncepcje: naturalne - prawo jedynie potwierdza naturalne/przyrodzone wolności pozytywne - prawo podlega silniejszej ochronie i nie jest konieczne pochodzenie naturalne (np. prawo do ulgi podatkow...

Prawoznawstwo - Przepis prawny

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

PRZEPIS PRAWNY. NORMA A PRZEPIS Przepis prawny - najmniejszy odcinek tekstu aktu normatywnego; wypowiedź stanowiąca całość gramatyczną wyodrębniona, jako artykuł. Norma a przepis prawny jak treść a forma Norma może być zbudowana: W całości na podstawie jednego przepisu Na podstawie kilku, bardz...

Prawoznawsto - sankcje

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

SANKCJE Dolegliwość wymierzana przez upoważnione organy państwa za naruszenie norm prawnych Sankcje, którymi posługuje się prawo - sankcje skupione (przewidziane w wyraźny sposób w przepisach prawnych, specjale instytucje wymierzania) Wg. Autorów sankcja jest treścią normy sankcjonującej (a nie t...

Prawoznawstwo - stosowanie prawa

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

ROZDZIAŁ XI STOSOWANIE PRAWA §56. Pojęcie stosowania prawa Stosowanie prawa - sformalizowane działanie kompetentnych organów władzy publicznej o charakterze czynności konwencjonalnej, polegające na podejmowaniu i realizowaniu decyzji władczych indywidualnych i konkretnych na podstawie abstrakcyjny...

Prawoznawstwo - Stosunki prawne

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

Stosunki prawne - jeden z rodzajów stosunków społecznych, czyli takich relacji między co najmniej dwiema osobami, w których zachowania 1 strony wywołują reakcję innej strony i podlegają kontroli norm społecznych (prawnych, moralnych, obyczajowych) Dynamika relacji między ludźmi - prawne obowiązki i...

Prawoznawstwo - System

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

System - całość złożona z powiązanych ze sobą, uporządkowanych wg pewnych zasad elementów i mająca określoną strukturę. Zmiana, uszkodzenie lub usunięcie 1 elementu powoduje zazwyczaj zmiany innych elementów. Systemy mogą się krzyżować w swych rodzajach. Systemy ze względu na genezę: Naturalne (be...