Uniwersytet w Białymstoku - strona 60

Filozofia - Grecka szkoła przyrody

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Grecka szkoła przyrody Tales z Miletu- co jest początkiem? =woda jest początkiem, zasadą wszystkiego hyle -materia zoe- życie, hylozoizm- nierozłączność materii i życia. Warto zwrócić uwagę że koncepcja pomimo tego że dość naiwna zawiera w sobie ...

Filozofia - Materialiści antyczni

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Materialiści antyczni Demokryt z Abdery istnieje tylko materia, nie istnieją inne formy bytu, ale materia jest złożona. Elementy współkonstytujące materię- atomy (najdrobniejsze, niepodzielne, niezmienne ale i dynamiczne cząstki). Natura fizis- atomy poruszają się. Próżnia- atomy są zawarte w pewn...

Filozofia - Platonizm, metafizyka

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Platonizm- spirytualizm, byt charakteryzuje się niezmiennością. Jest to jedna z koncepcji mająca wiele pochodnych. Jednym z uczniów Platona był Arystoteles. Arystoteles 384 p.n.e.- 322r. p.n...

Filozofia - Wielki idealizm niemiecki

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Wielki idealizm niemiecki- Hegel Fichter (wyszedł z kantyzmu, z czasem zrezygnował z niego), Schelig i Hegel XIXw. Hegel- 1772-1831, nawiązanie do filozofii systematycznej, jeden z ostatnich który pokusił się o całościowy system filozof...

Filozofia - wstęp

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Filozofia to początek myśli ludzkiej. Starożytne Indie- „Weda” (wiedza) filozofia była też obecna w Indiach. Inne systemu starożytnego wschodu- Chiny. „Topos” gre. Miejsce- wschodnia część morza śródziemnego. Azja Mniejsza- dzisiejsza Turcj...

Obowiązywanie prawa - Wejście w życie normy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2051

ROZDZIAŁ XII OBOWIĄZYWANIE PRAWA §61 Obowiązywanie prawa Obowiązywanie prawa jako systemu (tzw. Obowiązywanie absolutne); sięgamy po tautologię: prawo obowiązuje gdyż jest prawem Obowiązywanie konkretnej normy prawnej (obowiązywanie systemowe lub relatywne); najważniejsze jest ustalenie czy dana ...

Prawonawstwo - Hipoteza

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1134

HIPOTEZA Elementy podmiotowe: wskazują adresata normy oraz jego cechy (osoby fizyczne) cel działania (… w celu obalenia ustroju..) sposób działania (.. poprzez włamanie..) Elementy przedmiotowe: Stany/zjawiska lub wydarzenia zewnętrzne w stosunku do adresata (np. powódź) Miejsce działania ( n...

Prawonawstwo - język prawa

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

język prawa Prawo jest kierowane do adresatów w postaci odpowiednio ustanowionych i ogłoszonych przepisów prawnych, które przybierają postać sformalizowanego tekstu (aktu normatywnego) Prawo jako zjawisko językowe - funkcja sugestywna, ma charakter perswazyjny (wyraża powinne zachowanie, i przekon...

Prawoznawstwo - ład społeczny

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Ład społeczny - cel prawa Kodeks - ustawy państwa regulujące wybrane, szerokie dziedziny życia społecznego. Dualizm prawny - obowiązywanie porządku prawa naturalnego oraz stanowionego. Nowożytna szkoła prawa natury: Koncepcje statyczne Zmiennej treści Dynamiczne Obecnie - prawo naturalne nie uc...

Prawoznawstwo - Cele i funkcje prawa

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1659

Cele i funkcje prawa §34. Społeczne uwarunkowanie prawa, prawo w działaniu Funkcjonowanie prawa polega na działaniach ludzi (adresatów NP.) ułożonych w stałe sekwencje. Należy mieć na uwadze procedury, (wyznaczają bieg sprawy) oraz rzeczywiste postępowania ludzi (faktyczna strona procesu) Przyję...