Uniwersytet w Białymstoku - strona 59

Migration and ethnic relations - QUIZ 3

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

QUIZ 3 Question 1 Situation when people share their lives among two countries and in turn become detached from life in both of them - is called: Choose one answer. a. lifestyle schizophrenia b. intentional unpredictability c. permanent temporality Correct Marks for this submission: 1/1. Question...

Migration and ethnic relations - QUIZ 4

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

QUIZ 4 Question 1 According to qualitative studies, circular, short-term migrants prevail over settled immigrants in two sectors of the Polish labour market: agriculture and domestic services. Answer: True False Correct Marks for this submission: 1/1. Question 2 According to the survey undertake...

Migration and ethnic relations - QUIZ 5

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

QUIZ 5 Question 1 As far as ethnic exclusion in Poland is regarded, we can say: Choose one answer. a. there is a transition from the exclusion of foreigners and refugees to attempts at integrating them into the receiving society, however the exclusion of minority

Migration and ethnic relations - QUIZ 6

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

QUIZ 6 Question 1 The act of aliens of 1997 put more restrictions on the conditions of entry and narrowed the possible legal channels of inflow. Answer: Prawda Fałsz Correct Marks for this submission: 1/1. Question 2 The majority of immigrants who applied for regularization received positive deci...

Migration and ethnic relations -QUIZ 2

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

QUIZ 2 Question 1 Configuration of diversity refers to the ways the receiving society experiences new forms of diversity due to migration. Answer: True False Correct Marks for this submission: 1/1. Question 2 We can think about diversity by taking into account its configuration, representation a...

Nauka i technika - 12 słówka

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

NAUKA I TECHNIKA Dopisz odpowiednie końcówki: -ics, -logy, -(r)y, tak aby utworzyć nazwy różnych dziedzin naukowych. Econom…………. Engineer………. Archeo……….. Genet…………… Astronom………….. Bio……………… Meteoro…………….. Chemist……………… Uzupełnij zdania czasownikami DISCOVER I INVENT w poprawnej formie gram...

Prof Zi_ba RUCH AL - SHAABAB (MSP!)

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

RUCH AL. - SHAABAB W SOMALII GENEZA: Al - Shaabab, czyli ,,Młodzi” Ruch powstał w 2006 roku, po utracie władzy przez Unię Trybunałów Islamskich w wyniku etiopskiej interwencji, która stworzyła w Mogadiszu Tymczasowy Rząd Federalny. Ruch Al - Shaabab zaczął prowadzić wojnę partyzancką Somalijska,...

Średniowiecze i okres nowożytny

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Średniowiecze i okres nowożytny Wiek XIV- okres postscholastyczny- Wilhelm Ok.- nominalizm- nie uznaje się pojęć ogólnych, to są tylko nazwy Mistyka nadreńska- XIIIw. Mistrz Eckhart- „O ...

Filozofia - Filozofowie oświecenia

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Filozofowie oświecenia Artur Schopenhauer- jasna postawa życiowa, Gdańszczanin, egocentryczni rodzice. Stronił od ludzi. Zwolennik kantyzmu. Rozpatrywał fenomenalizm. Rzecz sama w sobie nie jest poznawalna. Rzeczywistość jest zjawiskowa. Świa...

Filozofia - Filozofowie racjonaliści

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Filozofowie- racjonaliści Melebzanche - XVII w. „rozprawa o prawdzie” dualizm kartezjański jest nie do pogodzenia. Okazjonalizm- Bóg korzysta z okazji żeby wkroczyć, to co jest cielesne jest pozbawione ruchu, dopiero działanie jest twórcze. Spinoza - Niderlandczyk. Z pochodzenia Żyd. Wieki zwol...