Obowiązywanie prawa - Wejście w życie normy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa - Wejście w życie normy - strona 1

Fragment notatki:

ROZDZIAŁ XII OBOWIĄZYWANIE PRAWA
§61 Obowiązywanie prawa
Obowiązywanie prawa jako systemu (tzw. Obowiązywanie absolutne); sięgamy po tautologię: prawo obowiązuje gdyż jest prawem
Obowiązywanie konkretnej normy prawnej (obowiązywanie systemowe lub relatywne); najważniejsze jest ustalenie czy dana norma obowiązuje w świetle wymogów formalnych
Wg doktryny prawa naturalnego -prawo pozytywne obowiązuję gdyż jest zgodne z prawem naturalnym; Wg pozytywizmu dwie koncepcje: prawo statyczne obowiązuję, gdyż podpiera się na wyższej - pierwsza norma w ciągu jest „normą podstawową”; druga zaś twierdzi, że podstawą jest reguła wtórna - reguła uznania dzięki niej wiemy, które z reguł pierwotnych zostały `uznane' za prawo §62 Sposoby użycia terminu `obowiązywanie prawa'
Obowiązywanie prawa w ujęciu aksjologicznym - domaga się posłuchu poprzez wartości lub fundamentalne normy moralne wyznawanymi przez osobę oceniająca normy prawne. Nie naruszanie tych wartości - `intuicja prawa słusznego'. Za takim obowiązywaniem stoją tomiści (koncepcja prawno naturalna). Umiarkowana koncepcja obowiązywania prawa w ujęciu aksjologicznym domaga się zaakceptowania jej warunków jako pomocniczych (idea państwa prawa i prawa człowieka w niej). Przykładem praktycznego wykorzystania idei obowiązywania prawa w ujęciu aksjologicznym jest obywatelskie nieposłuszeństwo. Obowiązywanie prawa w ujęciu formalnym (tetycznym) - dla prawników najważniejsze; Uznanie, że norma prawna obowiązuje, gdy: Właściwie ustanowione
Urzędowo ogłoszone
Nie zawiera sprzeczności
Nie zostało uchylone
Nie zostało uznane za sprzeczne
Ci, którzy kierują się wyłącznie takim obowiązywaniem prawa wykluczają możliwość desuetudo, gdyż normy prawne obowiązują dopóki nie zostaną uchylone.
Realistyczne obowiązywanie prawa - polega na zaistnieniu faktu społecznego, którym jest masowe zjawisko zgodności zachowań adresatów norm z tymi normami. Norma jest efektywna gdy wiąże się z posłuchem. Problem odwyknięcia (desuetudo) -długotrwałe niestosowanie, nieprzestrzeganie normy (nie przepisu!)
Konflikt między różnymi koncepcjami obowiązywania prawa.
§63 Obowiązywanie prawa w przestrzeni (obowiązywanie terytorialne)
Prawo wewnątrzkrajowe obowiązuje na całym terytorium państwa, którego organy je ustanowiły lub sankcjonują (obowiązuje na statkach morskich, ambasadach itp.)
Prawo miejscowe obowiązuje na część terytorium
Zwierzchnictwo terytorialne - polega na tym, że państwo sprawuje władzę w sposób wyłączny w stosunku do wszystkich składników tego terytorium (naturalnych i sztucznych) i wszystkich podmiotów znajdujących się na terytorium państwa. Zasada ta potwierdza suwerenność państwa


(…)

… i wejścia w życie (spoczynek prawa); długość powinna wynikać z charakteru aktu; Zasada lex retro non agit - retroakcja tylko gdy prawo wiąże się z korzyściami lub nagrodami (Lex mitior retro non agit)
Końcowy moment obowiązywania prawa - na ogół nie jest przewidziany z góry; Wyjątkami akty normatywne okresowe (np. ustawa budżetowa); Derogacja -uchylenie przepisów
2

… na tym, że państwo sprawuje władzę w sposób wyłączny w stosunku do wszystkich składników tego terytorium (naturalnych i sztucznych) i wszystkich podmiotów znajdujących się na terytorium państwa. Zasada ta potwierdza suwerenność państwa
Wyjątkiem jest niemożność stosowania prawa wewnątrzkrajowego stosunku do np. personelu dyplomatycznego
Prawo publiczne międzynarodowe - wymaga ratyfikacji
Prawo prywatne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz