Uniwersytet w Białymstoku - strona 62

Prawoznawstwo - Tworzenie prawa

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1694

Tworzenie prawa - złożony, zorganizowany proces dokonywany w ramach określonych instytucji i według określonej prawem procedury Źródła prawa - fontes Iuris oriundi - źródła pochodzenia prawa Znaczenie formalne - akty mające prawotwórczy charakter ...

Prawoznawstwo - Wypowiedź normatywna

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2009

Wypowiedź normatywna - formułuje skierowane do osoby żądanie, lub upoważnienie do określonego zachowania się Norma postępowania -przekonanie o możliwości narzucenia adresatowi wzoru zachowania w wypowiedzi (kontekst społeczny), uzależniona od woli działającego Obowiązywanie normy - polega na wspar...

Prawoznawstwo - Zasada niesprzeczności norm

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

Zasada niesprzeczności norm System prawa - zbiór norm obowiązujących, powiązanych szeregiem zależności. Założenie pozytywizmu: spójny = koherentny = niesprzeczny Ale przy inflacji przepisów sprzeczności pojawiają się. Sprzeczności ...

Bezpieczeństwo europejskie - pytania bezpieczeństwo

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Pytania: Dlaczego rząd Wielkiej Brytanii przyjął aktywną politykę w sprawę rewolucji arabskich i interwencji w Libii ? - czynnik humanitarny - czynnik prestiżu - potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego -osłabienie wi...

Śródziemno\morskie bezpieczeństwo

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE 12.05.2013 ŚRÓDZIEMNOMORSKI WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE WPŁYW KONFLIKTU BLISKOWSCHODNIEGO NA BEZPIECZEŃSTO EUROPEJSKIE ROLE UNII EUROPEJSKIEJ W REGIONIE AFRYKI PÓŁNOCNEJ I BLISKIEGO WSCHODU ROLE INNYCH AKTOR...

Bezpieczeństwo europejskie - Bałkany

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE 19.03.2013 BAŁKAŃSKI KOMPLEKS NIESTABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA Kocioł bałkański Konflikt interesów wielkich mocarstw po zimnej wojnie Konieczność ponownego określenia podstaw funkcjonowania państwa Próżnia bezpieczeństwa - moż...

Bezpieczeństwo europejskie - bear

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE ROLA BEAR ROLA RADY ARKTYCZNEJ ROLA CZARNOMORSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ BEAR - Euroarktyczny region Morza Barentsa - obejmuje obszar 1,2 mln km2. Jeden z najbogatszych regionów w

Bezpieczeństwo europejskie obszaru WNP

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 238
Wyświetleń: 847

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE 07.05.2013 BEZPIECZEŃSTWO OBSZARU WNP WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE GŁÓWNE OBSZARY NIESTABILNOŚCI I KONFLIKTY W REGIONIE DZIAŁANIA NA RZECZ UMACNIANIA BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE WNP NOWE TENDENCJE EWOLUCJI ŁADU BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE Wspólno...

Bezpieczeństwo europejskie - ewolucja kbwe

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 616

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE 19.05.2013 EWOLUCJA KBWE/OBWE NOWE FUNKCJE KBWE PO ZIMNEJ WOJNIE; REFORMY INSTYTUCJONALNE PRACE NAD TZW. MODELEM BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO W XXI WIEKU MISJE W TERENIE POLSKA W KBWE/OBWE Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w

Bezpieczeństwo europejskie - spory transatlantyckie

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE 30.04.2013 SPORY TRANSATLANTYCKIE W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA ESDI I CJTF Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony (ang. European Security and Defence Identity, ESDI) - powstała w latach 80. w ramach UZE koncepcja polityki bezpieczeństwa. W 1991 podczas szczytu NATO ...