Uniwersytet w Białymstoku - strona 199

Demokracja wg J. Schumpetera - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1876

J. Schumpetera Demokracja wg J. Schumpetera oznacza każdy system polityczny w którym są - cykliczne i rywalizujące wybory, - decyzje polityczne podejmuje elita z upoważnienia wyborców, „Stanowi nie tyle rządy ludu co rządy mające aprobat...

Komunitrariański model państwa prawnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 966

KOMUNITARIAŃSKI MODEL PAŃSTWA PRAWNEGO Komunitarianie są zwolennikami wspólnoty rozumianej etnicznie czy narodowo, a nie politycznie. Od liberałów różnią się tym, że stawiają dobro wspólne przed państwem, a wartości wspólnotowe przed indywidualnymi. Nurt komunitariański różni się od republikanizmu,...

Koncepcja demokracji Arend Lijphart - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1960

KONCEPCJA DEMOKRACJI AREND LIJPHART 1968 rodzaje demokracji; kryteria: stopień fragmentaryzacji kulturowej społeczeństwa zachowania elit politycznych rywalizacja/ konsens 1) demokracja rywalizacyjna odśrodkowa (rywalizacyjny styl elit w połą­czeniu z wysokim stopniem fragmentaryzacji kulturowej s...

Koncepcja państwa demokratycznego - elementy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 763

6. Koncepcja państwa demokratycznego - elementy I. Punktem wyjścia jest art. 2 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” II. Na tym tle można rozważać pojęcia: - demokratyczne państwo prawne, - państwo dem...

Koncepcja państwa demokratycznego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1036

KONCEPCJA PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO - ELEMENTY Elementami państwa demokratycznego są: Państwo prawne (element konieczny) Zasada podziału władzy Idea konstytucjonalizmu Idea ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich Idea samorządu terytorialnego. Idea państwa prawnego zakłada, że: Wład...

Koncepcja państwa prawnego i jej elementy składowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

13. KONCEPCJA PAŃSTWA PRAWNEGO I JEJ ELEMENTY SKŁADOWE: I. Ogólny sens koncepcji: - tzw. rządy prawa - władza państwowa jest związana prawem, które sama ustanowiła - respektowanie dotyczy sfer stanowienia i stosowania prawa - geneza → J. Locke, Ch. Montesquieu, G. Jellinek - obecnie → w rozwini...

Koncepcja systemu R. Dworkina - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 798

Koncepcja systemu prawa R. Dwornika Ronald Dworkin w swojej koncepcji systemu prawa odchodzi od neutralności aksjologicznej rule of law. Wg autora Law's Empire prawo jest pewną integralną całością, na którą składają się nie tylko normy postępowania (rules), ale także zasady (

Kształtowanie opinii publicznej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

Opinia publiczna (Kształtowanie opinii publicznej - Sartorii „Demokracja rządzona i demokracja rządząca”) stwierdzenie, że wybory muszą być wolne nie wystarcza - opinia też musi być w jakimś stopniu wolna, wolne wybory przy skrępowanej opinii niczego nie wyrażają opinię publiczną poprzedzały: póź...

Liberalny model państwa prawego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1260

LIBERALNY MODEL PAŃSTWA PRAWNEGO Model liberalnego państwa prawnego kształtuje się pod wpływem doktryn liberalnych. Dla liberalnego państwa kapitalistycznego charakterystyczne jest jego określanie jako państwa pełniącego rolę nocnego stróża. Jego r...

Materialna koncepcja państwa prawnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1624

8 Materialna koncepcja państwa prawnego ( „rule of law”) Koncepcja anglosaska, 1885 r. praca Adama Dicey'a „ Wstęp do nauki prawa konstytucji” Początki koncepcji od 1215r.- Magna Charta Libertatum Dwie zasady: supremacja parlame...