Demokracja wg J. Schumpetera - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Demokracja wg J. Schumpetera  - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

J. Schumpetera Demokracja wg J. Schumpetera oznacza każdy system polityczny w którym są - cykliczne i rywalizujące wybory, - decyzje polityczne podejmuje elita z upoważnienia wyborców, „Stanowi nie tyle rządy ludu co rządy mające aprobatę ludu”
Demokracja w ujęciu J. Schumpetera to: - system rządów przedstawicielskich sprawowany przez wybieralnych polityków i urzędników, którzy są wybierani w wyborach, które legitymizują władze i egzekwują ich odpowiedzialność przed elektoratem - rywalizacja dwóch partii o dwóch różnych platformach programowych spełnia podstawy demokracji - władza koncentruje się najczęściej w rękach wąskiej grupy zawodowych polityków J. Schumpeter przyjmuje że większość wyborców nie interesuje się polityką, co prowadzi do, że stają się podatni na techniki manipulowania przez zawodowych polityków. „Zasada demokracji” oznacza że ster rządów musi być przekazany grupie lub jednostce która dysponuje większością wśród konkurencji, mniejszości pozostaje tylko czekać aż oni staną się większością. Teza J. Schumpetera o nieuchronności koncentracji władzy w rękach wąskiej grupy zawodowych polityków jest silnie krytykowana, wręcz przeciwnie może prowadzić do dekoncentracji władzy między rozproszone ośrodki decyzyjne znajdujące się pod oddziaływaniem różnorodnych grup interesów i reprezentujące je grup. Krytyce jest również poddawana kwestia mniejszości, przykładem jest tutaj Wielka Brytania gdzie występuje względna stabilność polityczna, J. Schumpetera twierdzi że taki system, w którym występują na arenie politycznej tylko dwa ciał jest uniwersalny. W praktyce brytyjskiej jest to logiczne że „większość” może stać się „mniejszością” i na odwrót, niestety z obserwacji rzeczywistość wyłania się podejrzenie że większość wyłoniona w wyborach może dążyć do trwałego podporządkowania sobie mniejszości, a zasada „niczym nie ograniczonej władzy większości” może grozić unicestwieniem demokracji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz