liberalny model państwa prawego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
liberalny model państwa prawego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

LIBERALNY MODEL PAŃSTWA PRAWNEGO
Model liberalnego państwa prawnego kształtuje się pod wpływem doktryn liberalnych. Dla liberalnego państwa kapitalistycznego charakterystyczne jest jego określanie jako państwa pełniącego rolę nocnego stróża. Jego rola ma się koncentrować na zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony. Dostrzegano także potrzebę prowadzenia przez państwo działalności uzupełniającej, ale przeciwstawiano się prowadzeniu przez państwo działalności w sferze socjalnej.
Liberalizm w dziedzinie politycznej, pod wpływami szkoły natury, domaga się zagwarantowania naturalnych praw jednostki wobec państwa. Wpływ idei liberalizmu na działanie administracji idzie w dwóch kierunkach:
- po pierwsze, z idei liberalizmu płynie wniosek o ograniczenie wpływu administracji na obywateli w stopniu maksymalnym
- po drugie, najważniejszą zasadą staje się ochrona porządku prawnego i to przed naruszeniem go ze strony administracji, w celu ochrony wolności obywatelskich.
W konsekwencji prowadzi to do związania administracji ustawą. Szczególne znaczenie w państwie liberalnym ma zasada trójpodziału władzy:
- administracja zostaje podporządkowana parlamentowi, który ustala i zarazem ogranicza działalność administracji poprzez stanowione przez siebie prawo.
- parlament staje się najwyższym kontrolerem rządu,
Parlament, jako reprezentant społeczeństwa, ustala granice działania administracji, która przecież w okresie państwa absolutnego nadużywała swej władzy wobec jednostki i dlatego należy się zabezpieczyć się przed powtórzeniem podobnej sytuacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz