Czynniki kształtujące administracje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki kształtujące administracje - omówienie  - strona 1 Czynniki kształtujące administracje - omówienie  - strona 2 Czynniki kształtujące administracje - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

. Czynniki kształtujące administrację kształt, ustrój, organizacja państwa:
koncepcje ideologiczne,
idee, które zakładają, jakie to ma być państwo (np. czy państwo totalitarne, czy liberalne itp.),
idee przekształcają się w konkretne koncepcje polityczne - muszą przyjąć postać zasad konstytucyjnych - fakty normatywne (rozwiązanie normatywne budujące administrację) - fakty realne (bada je politologia),
nauka o administracji - bada fakty rzeczywiste w porównaniu do normatywnych.
I + K + ZK + FN + FR
koncepcja państwa prawnego - oparte na administracji,
państwo wyznaniowe - w zależności od religii,
państwa totalitarne, liberalne, demokratyczne,
państwo opiera swoją działalność na prawie, a prawo stanowione jest przez naród.
administracja powinna być taka jak ustrój:
konstytucja i wynikające z niej zasady,
demokratyzacja administracji - zasada demokratycznego państwa,
technokratyzm - przyspiesza działania,
partnerstwo publiczno - prawne,
prywatyzacja zadań publicznych,
administrowanie przede wszystkim należy do państwa, ale jest też powierzane instytucjom prywatnym.
czynnik religijny,
świadomość, wykształcenie ludzi,
postęp techniczny, informatyzacja, wprowadzenie komunikacji elektronicznej, usprawniona administracja,
standaryzacja działań publicznych, nakazywanie zachowań itp.,
europeizacja polskiej administracji publicznej.
W Polsce administracja związana jest z całym systemem prawa, funkcjonuje na podstawie konstytucji (na pamięć zagadnienia z administracji!)
władza zwierzchnia - władza nad narodem
prawo ustrojowe - jeśli dotyczy Sejmu i Senatu to prawo ustrojowe Sejmu i Senatu
prawo ustrojowe administracji publicznej - tworzy administrację na podstawie Konstytucji, sfera budowy administracji.
Administracja jest po to, by wpływać na społeczeństwo, ocena zewnętrzna jest regulowana prawem administracyjnym materialnym (zespół norm prawnych mówiących o obowiązkach obywateli i oddziaływaniu władz).
prawo administracyjne procesowe - normy, tryb rozpatrywania spraw.
prawo cywilne - administracja też się na nim opiera, zawiera np. cywilno - prawne umowy. Administracja funkcjonuje też w ramach prawa karnego.
Czynniki: Ustrój państwa
Rys administracji publicznych, które w rozwoju ustroju państwowego wykształciły współczesny obraz administracji:
model administracji państwa absolutnego


(…)

… wykorzystanie poziomu wiedzy i techniki w tym zakresie. Normy te mają również za zadanie ustalenie organizacji pracy w urzędzie, dotyczyć będą pomieszczeń biurowych i wymogów, jakim winne one odpowiadać z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Racjonalizacja działań
Administracja państwowa winna być oparta na zasadach racjonalnej organizacji pracy, które zapewniają jej sprawne działanie. Sprawność…
… - administracja też się na nim opiera, zawiera np. cywilno - prawne umowy. Administracja funkcjonuje też w ramach prawa karnego.
Czynniki: Ustrój państwa
Rys administracji publicznych, które w rozwoju ustroju państwowego wykształciły współczesny obraz administracji:
model administracji państwa absolutnego
Powstanie aparatu administracyjnego związane z tworzeniem się władzy absolutnej, czyli wzrostem władzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz