Uniwersytet w Białymstoku - strona 198

Formalna koncepcja państwa prawnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2919

7. Formalna koncepcja państwa prawnego (Rechtsstaat) Geneza (etapy rozwoju koncepcji): I etap (charakter bardziej materialny) Termin „Rechtsstaat” po raz pierwszy pojawił się 1798 r. w pracy J.W. Placidusa i oznaczał państwo, którego pierwszym i właściwym celem było zabezpieczenie praw człowieka....

Formalna koncepcja państwa prawnego - omówienie - Rechtsstaat

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2317

FORMALNA KONCEPCJA PAŃSTWA PRAWNEGO (RECHTSSTAAT) Polski termin „państwo prawne” jest dosłownym tłumaczeniem niemieckiego terminu Rechtsstaat. Pojecie to było różnie rozumiane w zależności od okresu rozwoju doktryny prawa ustrojowego, w którym miało zastosowanie. Po raz pierwszy pojęcia tego użył ...

Formy rządów : ustrój prezydencki, parlamentarno-prezydencki, parlamen...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1421

15. Formy rządów: ustrój prezydencki, parlamentarno-prezydencki, parlamentarno-gabinetowy Systemy rządów zostaną przedstawione w sposób modelowy. Wskazane zostaną najbardziej istotne ich cechy, abstrahując od istniejących odrębności, zróżnicowań w wewnątrz poszczególnych systemów. Takie rozwiązania...

Formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

FORMY RZĄDÓW: USTRÓJ PREZYDENCKI, PARLAMENTARO - GABINETOWY, PARLAMENTARO - PREZYDENCKI System rządów jest to ogół zasad określających wzajemne relacje pomiędzy naczelnymi organami państwa, a w szczególności między organami władzy ustawodawczej a wykonawczej. System rządów prezydenckich Brak dualiz...

Funkcje partii politycznych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

FUNKCJE PARTII POLITYCZNYCH Partie polityczne są niezbędną elementem społeczeństwa demokratycznego, należą one do strefy pośredniej miedzy społeczeństwem a państwem. Pełnią one rolą służebną w wyłanianiu organów państwowych poprzez ujawnianie woli obywateli i jej transmisję, są przekaźnikiem woli su...

Granice systemu H. Harta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

Granice systemu prawa: H. Hart Nowoczesny pozytywizm prawniczy, którego Herbert Hart jest przedstawicielem, stoi na stanowisku, że nie ma związku koniecznego między prawem a moralnością. Teza, że prawo jest prawem niezależnie od tego ...

H. Hart - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2289

Granice systemu prawa: H. Hart Nowoczesny pozytywizm prawniczy, którego Herbert Hart jest przedstawicielem, stoi na stanowisku, że nie ma związku koniecznego między prawem a moralnością. Teza, że prawo jest prawem niezależnie od tego ...

Model "hard cases" - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1918

Stosowanie prawa: od modelu sylogistycznego do modelu argumentacyjnego. „Hard cases”. W procesie stosowania prawa (wydawania orzeczeń na podstawie prawa) pozytywiści dostrzegali tylko operacje logiczne. Uważali, że stosowanie prawa jest rozumowaniem logicznym zwanym

Instytucjonalizm partii politycznych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

12. Instytucjonalizacja partii politycznych. Dotyczy zwłaszcza zmian politycznych, zwykle w kontekście historycznym. Partie jako organizacje zamieniają się w instytucje polityczne, czyli: wyodrębniony zespół osób dysponujący określony...

J. SCHUMPETER - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 875

J. SCHUMPETER SCHUMPETER sformułował model współzawodnictwa elit, łączący opis mechanizmu władzy z elementami wyjaśniającymi jej legitymację. Odrzucił możliwość sprawowania władzy przez „lud”, jako realną, społeczną zbiorowość oraz przez większość narzucającą swoja wolę. Uznał on, że demokracja je...