Uniwersytet w Białymstoku - strona 200

Model westminsterski, konsocjonalizm, demokracja konsensualna - omówie...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4760

Model westminsterski, konsocjonalizm, demokracja konsensualna. Lijphart biorąc dwie zmienne - stopieni fragmentaryzacji kulturowej społeczeństwa (wysoki lub niski) - styl zachowań elit politycznych (rywalizacyjny lub konsensualny) otrzymał cztery kategorie demokracji : - rywalizacyjną odśrodkowo (ry...

Państwo demokratyczne a prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

12. PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE A PAŃSTWO PRAWNE. DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWNE. ISTOTA SPORU WOKÓŁ TYCH POJĘĆ: I. Punktem wyjścia jest art. 2 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” II. Na tym tle można rozważać...

Prawne granice wolności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

PRAWNE GRANICE WOLNOŚCI W ŚWIETLE KONSTYTUCJI Z 1997 R. Jest oczywiste, że we współczesnym społeczeństwie nie mogą istnieć prawa i wolności o charakterze absolutnym. Jest to spowodowane koniecznością życia publicznego oraz tym, że prawa i wolności innych osób wymagają od każdego poddania się określ...

Proceduralna koncepcja demokracji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

PROCEDURALNA KONCEPCJA DEMOKRACJI JOSEPHA SCHUMPETERA 1942 „Kapitalizm, socjalizm, demokracja” „metoda demokratyczna jest tym rozwiązaniem instytucjonalnym dochodzenia do decyzji politycznych, w którym jednostki uzyskują moc decydowania poprzez walkę konkurencyjną o głosy wyborców”. TWIERDZENIA O...

R. Dahl - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 931

R. Dahl Dahl uważa że demokracja jest swoistą wizją polityczną, w której wszyscy: - członkowie uważają się za wzajemnie równych, - posiadają atrybuty kolektywnej suwerenności - posiadają możliwości, zasoby i instytucje niezbędne do rządzenia Opis takiej rzeczywistości pasuje równie dobrze do idealne...

R. Dworkin - koncepcja systemu prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1043

Koncepcja systemu prawa R. Dwornika Ronald Dworkin w swojej koncepcji systemu prawa odchodzi od neutralności aksjologicznej rule of law. Wg autora Law's Empire prawo jest pewną integralną całością, na którą składają się nie tylko normy postępowania (rules), ale także zasady (

Równość, wolność, pluralizm - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

RÓWNOŚĆ, WOLNOŚĆ, PLURALIZM - CECHY DEMOKRACJI Zasada wolności jednostki w społeczeństwie demokratycznym jest jednym z fundamentów demokracji Wg Milla wolność to brak jakiegokolwiek przymusu ze strony innych Wg Berlina wolności są dwie: wolność do zgromadzeń, wpływu na władze itp. oraz wolność od...

Materialna koncepcja państwa prawnego (rule of law) - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1904

MATERIALNA KONCEPCJA PAŃSTWA PRAWNEGO (RULE OF LAW) Klasyczna formuła rule of law została sprecyzowana w 1885 roku przez Dicey'a. Według niego dla pojęcia rządów prawa charakterystyczne są trzy elementy: Życiem społecznym powinny kierować abstrakcyjne i stabilne reguły pozwalające obywatelom na pl...

Stereotyp doktrynalny lewicy i prawicy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

STEREOTYP DOKTRYNALNY LEWICY I PRAWICY Mimo że jak twierdzi prof. Jamroz we współczesnych państwach demokratycznych wyróżniamy tylko trzy stereotypy doktrynalne (konserwatywny, liberalny i socjaldemokratyczny) to nadal żywe są także stereotypy lewicy i prawicy Lewica : - tu stereotyp doktrynalny o...

Suwerenność ludu, suwerenność narodu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1099

3. Suwerenność ludu, suwerenność narodu, suwerenność społeczeństwa obywatelskiego Suwerenność społeczeństwa obywatelskiego - to społeczeństwo jest źródłem władzy publicznej, jedyną racjonalną legitymacją władzy publicznej jest fakt, że zo...