Uniwersytet w Białymstoku - strona 179

Źródła prawa w Niemczech

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1260

ŹRÓDŁA PRAWA W NIEMCZECH Partykularyzm prawny Rzeszy. rozpad państwa frankońskiego → powstanie państwa niemieckiego → władca Otton I uzyskał koronę cesarską → konflikt między cesarstwem a papiestwem - zmuszenie cesarzy (tzw. polityka włoska) do wydawania licznych przywilejów na rzecz niemieckich pa...

Źródła prawa we Francji i Hiszpani - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1806

ŹRÓDŁA PRAWA WE FRANCJI Obszary prawne feudalnej Francji. szczególny partykularyzm - blisko 700 lokalnych praw zwyczajowych, zróżnicowane geograficznie na płn. i płd. Francję. Kraje prawa zwyczajowego - Francja płn. - ok. 360 lokalnych praw zwyczajowych (określanych jako germanskie) Kraje prawa pi...

Prawo w starożytności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

PRAWO W STAROŻYTNOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI O POCZĄTKACH PRAWA Pojęcie i geneza prawa. „Prawo" w węższym znaczeniu - system norm postępowania wydanych lub uznanych przez władzę państwową, wyrażających interesy rządzących w danym ustroju politycznym grup społecznych, a realizowanych za pomocą przy...

Dyrektywy języka prawnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1267

Dyrektywy specyficzne dla języka prawnego to takie, któ­rych obowiązywanie w tym języku zakłada interpretator. Pośród licznych, opracowanych przez naukę prawa dyrektyw interpreta­cyjnych wykładni językowej za podstawowe uznać należy: - dyrektywę domniemania języka potocznego, - dyrektywę domnieman...

Obowiązywanie i stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1351

KONCEPCJE OBOWIĄZYWANIA PRAWA: 1.socjologiczna(behawiorystyczna) - nieprzydatna w systemie prawa stanowionego, który zakłada rozdział stosowania i stanowienia prawa: obowiązywanie normy prawnej jest uzależnione od jej stosowania przez adresatów. Norma prawna obowiązuje jeżeli istnieje wysokie prawd...

Przepi prawny i akt prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1967

Przepis prawny: Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno języka prawnego jak i prawnic...

Reguły kolizyjne I i II stopnia - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 7994

REGUŁY KOLIZYJNE 1-GO I 2-GO STOPNIA: Pośród reguł kolizyjnych 1-go stopnia wymienić trzeba reguły: - hierarchiczności - temporalną (chronologiczną, czasową) - merytoryczną Ad. a) reguła ta ma zastosowanie wtedy, gdy dochodzi do treściowej sprzeczności norm usytuowanych na różnych piętrach hier...

Role semiotyczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1239

ROLE SEMIOTYCZNE WYPOWIEDZI Opisowa Ekspresywna Sugestywna Performatywna NAZWY Liczba wyrazów składowych Proste Złożone Charakter tego do czego się odnoszą Konkretne („stół”) Abstrakcyjne („płacz”, „białość”) Sposób wskazywania desygnatów Indywidualne Generalne - przysługują przedmiotom...

Rodzaje stosunków - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Rodzaje stosunków (relacji): taki stosunek , który w każdym przypadku jeśli zachodzi między pewnym poprzednikiem, a następnikiem, to zachodzi tez miedzy tym następnikiem a poprzednikiem nazywamy stosunkiem symetrycznym. Symetryczny jest np. stosunek pokrewieństwa: Jeżeli Paweł jest krewnym Piotra, ...

Stosunki pomiędzy zakresami nazw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

STOSUNKI POMIĘDZY ZAKRESAMI NAZW Ta sama rzecz może być desygnatem wielu nazw np. krzesło -przedmiot do siedzenia, mebel drewniany. Dzięki temu używając kilku nazw jesteśmy w stanie precyzyjnie określić przedmiot. W logice używane jest pojęcie: klasy uniwersalnej -obejmuje wszystko na świecie (zw...