Role semiotyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Role semiotyczne - omówienie - strona 1 Role semiotyczne - omówienie - strona 2 Role semiotyczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ROLE SEMIOTYCZNE WYPOWIEDZI
Opisowa
Ekspresywna
Sugestywna
Performatywna
NAZWY
Liczba wyrazów składowych
Proste
Złożone
Charakter tego do czego się odnoszą
Konkretne („stół”)
Abstrakcyjne („płacz”, „białość”)
Sposób wskazywania desygnatów
Indywidualne Generalne - przysługują przedmiotom ze względu na jakieś cechy Liczba desygnatów
Ogólne - więcej niż jeden desygnat
Jednostkowe - tylko 1 desygnat
Struktura desygnatów
Zbiorowe - których desygnatami nie są poszczególne rzeczy, lecz przedmioty, które traktujemy jako agregaty złożone z poszczególnych rzeczy
niezbiorowe
Błąd hipostazowania - kto dopatruje się fizykalnego przedmiotu odp. Nazwie abstrakcyjnej
Desygnat - przedmiot, którego nazwa jest znakiem
Treść - zespół cech, na podstawie którego osoba używająca danej nazwy gotowa jest uznać jakiś dowolny przedmiot za desygnat tej nazwy
Cechy konstytutywne - zespół cech, który wystarcza do tego, by odróżnić desygnaty danej nazwy od innych przedmiotów
Cechy konsekutywne - pozostałe cechy
Treść leksykalna - konstytutywny zespół cech
SUPOZYCJE
Prosta - znak dla poszczególnego przedmiotu danego rodzaju
Formalna - nazwa dla całego gatunku przedmiotów (n. abstrakcyjna)
Materialna - użycie jakiegoś wyrazu jako znaku dla niego samego (zawsze w cudzysłów)
Zakres - klasa wszystkich desygnatów danej nazwy
Ostry zakres = ostra nazwa - jeśli umiemy rozstrzygnąć o każdym napotkanym przedmiocie czy jest desygnatem danej nazwy
Nazwa intuicyjna - na podstawie wyglądu umiemy określić czy jest desygnatem danej nazwy
STOSUNKI MIĘDZY ZAKRESAMI NAZW
Klasa uniwersalna - klasa obejmująca wszystkie przedmioty
Klasa negatywna - pozostała po wydzieleniu danej klasy z klasy uniwersalnej
STOSUNKI
Zamienności Podrzędności (wróbel, ptak)
Nadrzędności (lekarz, chirurg)
Krzyżowania się (student, inwalida)
Wykluczania się (nos, pięść)
Sprzeczności (sędzia, nie-sędzia)
Przeciwieństwa (gdy nazwy nie mają wspólnych desygnatów, a zakresy razem nie tworzą klasy uniwersalnej)
DEFINICJE
Realna - wypowiedź pierwszego stopnia, formułująca określone twierdzenie o cechach wspólnych dla jakichś uprzednio wydzielonych przedmiotów

(…)

… - zdanie, które uznajemy za prawdziwe w rezultacie procesu wnioskowania
Przesłanka entymematyczna - przemilczana, domyslna przesłanka
Stała logiczna
Funktor ∈
Funktory prawdziwościowe
Kwantyfikatory
Wszelkie wyrażenia, które można zdefiniować odwołując się do poprzednich 3
Funkcja logiczna - funkcja zdaniowa zbudowana jedynie ze stałych logicznych oraz ze zmiennych
Prawo logiczne, tautologia - funkcja…
… danego funktora prawdziwościowego z funkcji zdaniowych - formalną
NEGACJA
zasada sprzeczności - dwa zdania względem siebie sprzeczne nie mogą być oba prawdziwe
∼(p * ∼p)
zasada wyłączonego środka - dwa zdania sprzeczne nie mogą być oba fałszywe
p v ∼p
zasada podwójnego przeczenia - negacja negacji ma taką wartość logiczną jak zdanie, które zostało 2*zanegowane
p ≡ ∼(∼p)
para zdań sprzecznych…
… nie jest zdaniem w sensie logicznym ale spełnia jego rolę o ile słuchacz zdaje sobie sprawę z pewnych domyślnych uzupełnień.
Funkcja zdaniowa - wyrażenie opisowe, które zawiera zmienne
Zdanie złożone - zdanie, w obrębie którego występuje część będąca odrębnym zdaniem.
Zdanie proste - zdanie kategoryczne
Zdanie egzystencjalne - orzekające o istnieniu (czy nie) przedmiotów jakiegoś rodzaju
Zdanie atomiczne - orzekające, że jakieś indywiduum x, określona jednostka oznaczona nazwą indywidualną, przynależy albo nie przynależy do określonej klasy A. Podmiot - nazwa indywidualna; orzecznik - generalna
Zdanie subsumpcyjne - orzekające, że jakaś klasa A w całości czy w części zawiera się (lub nie) w jakiejś klasie B
Jeśli czyjaś świadomość jest skłonna tak reagować na daną nazwę, mówimy, że ów ktoś przyswoił…
… możliwości co do wartości logicznej racji i następstwa
racja prawdziwa i następstwo prawdziwe
racja fałszywa i następstwo prawdziwe
racja fałszywa i następstwo fałszywe
RELACJE
xRy
x - poprzednik stosunku
y - następnik stosunku
przedmioty, które aktualnie są poprzednikami danego stosunku, tworzą dziedzinę tego stosunku
przedmioty, które są jego następnikami - przeciwdziedzinę
jeśli w każdym przypadku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz