Uniwersytet w Białymstoku - strona 177

Wykład - pojęcie i funkcja umowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

pojęcie i funkcja umowy -zasada swobody umów kontraktowana art. 353 k.c. 1 październik 1990 r. Rezygnacja przez państwo ze stanowienia prawa na rzecz obywateli (ustawodawca nie wpływa obecnie na czynności dokonywane przez podmioty prawa cywilnego) 1 październik 1990 r. - zasada swobody umów pojaw...

Pojęcie nominalizmu i waloryzacji, odsetki - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260

Pojęcie nominalizmu i waloryzacji ,odsetki ZASADY: zasada walutowości zasada nominalizmu zasada waloryzacji Ad. 1 zobowiązania pieniężne na terenie Polski mogą być wyrażane tylko w pieniądzu polskim art. 358 §2 k.c Ad.2 oznacza to, że zobowiązania pieniężne powinny być spełnione w pierwotnie o...

Wykład - pojęcie rękojmi i gwarancji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 420

pojęcie rękojmi ,gwarancji Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest odpowiedzialnością bezwzględną, gwarantowaną każdemu nabywcy przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedz...

Pojęcie szkody - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

. Pojęcie szkody Szkoda - ustawodawca nie zdefiniował jej ani w k.c. ani w k.p.c. Jego twórcy uznali, że definiowanie jej jest zbędne - znaczenie potoczne: Art. 1293 Szkoda - jest to uszczerbek w prawnie chronionych dobrach wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem dóbr jaki już istniał i jaki móg...

Wykład - pojęcie umowy przedwstępnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Pojęcie umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna jest taką samą umową jak inne jest stosunkiem na mocy którego powstaje zobowiązanie do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Jest to umowa zobowiązująca, która radzi dla stron prawa i obowiązków o charakterze majątkowym, których przedmiotem jest świ...

Wykład - pojęcie winy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

pojęcie winy Zgodnie z dominującym poglądem nauki i judykatury użyty w art 472 zwrot o niezachowaniu należytej staranności znaczy, ze dłużnik odpowiada za swoje zawinione, z którego to względu można mu postawić zarzut. Wina uznawana jest za zasadę odpowiedzialności dłużnika z powodu niewykonania lu...

Wykład - pojęcie produktu niebezpiecznego i odpowiedzialności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

pojecie produktu niebezpiecznego i odpowiedzialnosci Dawniej była to odpow art. 449 i następne k. c. W kodeksie cywilnym pojawił się nowy tytuł (delikt) 6. Ustawodawca polski przyjął koncepcje jaka tylko występuje jeszcze w Hiszpani. Odpow. za szk...

Wykład - prawo pierwokupu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

prawo pierwokupu Prawo pierwokupu może wynikać z ustawy lub czynności prawnej. Dotyczy ono zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości (w tym przypadku tak prawa własności, jak i użytkowania wieczystego). Zawsze jednak musi to być rzecz oznacz...

Wykład- przesłanki odpowiedzialności za szkody władzy publicznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

przesłanki odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu wladzy publicznej Art. 417. § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba ...

Wykład - rodzaje umów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1981

.rodzaje umów Umowy zobowiązaniowe Art.353.§1.Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Najczęściej o podwójnym skutku zobowiązująco-rozporządzającym. Opiera się na konsensie stron. (384-396) A) Umowy rozporządzające-bezp...