Wykład - pojęcie produktu niebezpiecznego i odpowiedzialności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie produktu niebezpiecznego i odpowiedzialności - strona 1 Wykład - pojęcie produktu niebezpiecznego i odpowiedzialności - strona 2

Fragment notatki:

pojecie produktu niebezpiecznego i odpowiedzialnosci
Dawniej była to odpow art. 449 i następne k. c. W kodeksie cywilnym pojawił się nowy tytuł (delikt) 6.
Ustawodawca polski przyjął koncepcje jaka tylko występuje jeszcze w Hiszpani. Odpow. za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny została w swej skali złagodzona. Przyjmując dyrektywę 474 uregulował te problematykę na zasadzie ryzyka (system anglosaski bardzo surowy - producent odpow. Za produkt - dziecko wywróciło się na dywanie - producent będzie odpow. Dlatego, że nie przewidział takiej sytuacji, orzeczenie sądu w sprawie kota wypranego w pralce - producent będzie odpowiedzialny gdyż nie przewidział, że kot może się dostać do środka
nowelizacja k.c. - 2 marca 2000r.
Odpow ponosi producent, a producentem jest ten, kto wytworzyła produkt niebezpieczny w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktu - 8 wrzesień 2000r
Producent został zdefiniowany jako przedsiębiorca, który wytwarza, wprowadza do obroty lub naprawia produkt, a także jego przedstawiciele oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca umieszczając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy do niego dołączając inne oznaczenie odróżniające. Za producenta uważa się również importera oraz każdego kto prowadzi dział. Gospod. I może wpływać na bazę produktu ujęcie producenta jest tutaj szersze niż ujęcie producenta w kodeksie cywilnym - pojęcia te powinny być tożsame. Przepisy k.c. o odpow. Za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny są przepisami bezwzględnie obowiązującymi. Opow. Tej nie można ani wyłączyć ani ograniczyć, a co więcej mają one charakter wymuszający swoją właściwości, co oznacza, że w drodze umowy nie można go włączyć ani ograniczyć odpow. Za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny przez wybór prawa obcego. Jeżeli chodzi o przepisy kodeksu cywilnego za szkody obejmują one szeroki krąg osób (ochrona są objęte osoby, które doznały szkody wyrządzonej przez ten produkt, czyli każda osoba, która znajdzie się w obrębie produktu każdy, kto znajdzie się w obrębie niebezpieczeństwa.
Przesłanka odpowiedzialności
1. Szkoda musi być wyrządzona przez produkt niebezpieczny a produktem niebezpiecznym jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa jego można oczekiwać uwzględniając normalne używanie produktu. Za produkt uważa się także rzeczy i zwierzęta oraz energie elektryczną
Wynika stąd, że poszkodowany produktem może dochodzić naprawienia szkody ni musi jednak udowodnić, że był to produkt niebezpieczny, produktem takim są również zwierzęta (ustawa o zwierzętach z 1 lipca 1992r. stanowi, że zwierzę rzeczą nie jest)
energia elektryczna - inna postać energii nie może być uznana za produkt niebezpieczny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz