Prawo cywilne - podmioty - omówienie - Zawiadomienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - podmioty - omówienie - Zawiadomienie - strona 1

Fragment notatki:

PODMIOTY
Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym jest jego producent, ale tylko taki, który wytwarza go w zakresie swojej działalności gospodarczej. Chodzi również o wytwórcę materiału, surowca, albo części składowej produktu, chyba, że przyczyna szkody była wadliwa konstrukcja produktu lub wskazówki producenta finalnego. Ich odpowiedzialność jest solidarna. Odpowiedzialność producenta powstaje dopiero z chwilą wprowadzenia produktu do obrotu i to w zakresie jego działalności gospodarczej.
Poza producentem za szkody wyrządzone produktem niebezpiecznym odpowiadają osoby, które przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego podają się za producenta. Tak samo odpowiadają importerzy produktów zagranicznych. Odpowiedzialność ich jest solidarna wraz z producentem. Profesjonalni zbywcy produktów niebezpiecznych- odpowiadają tylko wtedy, jeżeli nie wiadomo, kto jest producentem nie został on wskazany w oznaczeniu ani nie można ustalić importera. Mogą zwolnić się z odpowiedzialności, wskazując w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie wymienione wyżej osoby, a gdy nie mogą tego uczynić- osobę, od której sami nabyli produkt niebezpieczny
Podmiot uprawniony
Podmiotem uprawnionym jest każdy, kto poniósł szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Krąg osób uprawnionych został ograniczony do tych, którzy doznali szkody w imieniu osobistym (osoby fizyczne). Ochrona objęci są nabywcy produktu niebezpiecznego, ale także osoby, które znalazły się w zasięgu oddziaływania niebezpiecznych właściwości produktu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz