Pojęcie nominalizmu i waloryzacji, odsetki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie nominalizmu i waloryzacji, odsetki - wykład - strona 1 Pojęcie nominalizmu i waloryzacji, odsetki - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie nominalizmu i waloryzacji ,odsetki
ZASADY:
zasada walutowości
zasada nominalizmu
zasada waloryzacji
Ad. 1 zobowiązania pieniężne na terenie Polski mogą być wyrażane tylko w pieniądzu polskim art. 358 §2 k.c
Ad.2 oznacza to, że zobowiązania pieniężne powinny być spełnione w pierwotnie określonej sumie nominalnej bez uwzględnienia zmian w sile nabywczej pieniądza. Zasada ta ma zastosowanie tylko do świadczeń stricte pieniężnych. Nominalizm zapewnia prostotę obrotu. Zapewnia ochronę systemu finansowania państwa, zapewnia ochronę systemu walutowego.
Ad. 3 Waloryzacja polega na tym, że świadczenie pieniężne w momencie jego spełnienia jest ustalone po przerachowaniu w oparciu o wybrane kryteria z uwagi na źródło wyróżniamy trzy rodzaje waloryzacji:
ustawową
umowną
sądową
Ad. A) polega na tym, że wszystkie lub wybrane zobowiązania na terenie państwa są przerachowywane w oparciu o miernik ustalony w ustawie. W Polsce w 1924, 1949, 1550 towarzyszyła wymianie pieniądza
Ad. B) umowa polega na przerachowaniu pieniądza w wielkości zobowiązania w oparciu o miernik wskazany przez strony w umowie. Podstawą waloryzacji umownej jest art. 358 §2 k. c. Z uwagi na rodzaj miernika wyróżniamy następujące rodzaje waloryzacji:
-złota
-walutowa - pieniądz obcy
Ad. C) przerachowania dłużnego zobowiązania dokonuje sąd, jeżeli zostaną wykonane następujące przesłanki:
z żądaniem waloryzacji zwróci się jedna ze stron stosunku zobowiązaniowego
musi zostać wykazana istotna zmiana siły nabywczej pieniądza
musi zostać wykazane, że istotna zmiana siły nabywczej pieniądza nastąpiła po powstaniu zobowiązania
żądana waloryzacje muszą uzasadniać zasady współżycia społecznego i interesu stron. Wszystkie przesłanki musza wystąpić łącznie, mogą być waloryzacje poddane wszystkie świadczenia pieniężne sensu stricte
Podstawą waloryzacji jest art. 358 §3 k. c
-świadczenia pozostające w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa o ile z żądaniem waloryzacji wystąpi strona prowadząca do przedsiębiorstwo
-świadczenia pieniężne lub wykonane
-świadczenia pieniężne powstałe przed 30.10.1950
-długi wewn. państwa czyli kredyty bankowe, kwoty zdeponowane na rachunku bankowym, kredyty i pożyczki na kontach socjalnych
Ustawodawca daje sądowi ……………. :
-sąd może zmienić wysokości świadczenia
-sąd może zmienić sposób spełnienia świadczenia. Opłata za korzystanie z cudzych pieniędzy.
Odsetki - koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz