Pojęcie szkody - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie szkody - wykład - strona 1

Fragment notatki:

. Pojęcie szkody
Szkoda - ustawodawca nie zdefiniował jej ani w k.c. ani w k.p.c. Jego twórcy uznali, że definiowanie jej jest zbędne - znaczenie potoczne:
Art. 1293
Szkoda - jest to uszczerbek w prawnie chronionych dobrach wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem dóbr jaki już istniał i jaki mógłby nastąpić w normalnej kolei rzeczy, wytworzy się, a stan taki jaki powstał na skutek zdarzenia wywołującego zmianę, w dotychczasowym stanie rzeczy, z którym to zdarzeniem ustawodawca łączy powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Różnica o jakiej mowa, aby mogła być zakwalifikowana jako szkoda musi polegać na zmianie ujemnie ocenionej z punktu widzenia dóbr i interesów osoby poszkodowanej, na podstawie wprost określonych zasad przez przepisy prawa albo ocen formułowanych w piśmiennictwie. Żeby szkoda mogła powstać musi być naruszone dobro chronione np. ubezpieczenie siana
Szkoda - jej wielkość może się zmieniać. Mówimy o dynamicznym charakterze szkody polegającym na:
niejednokrotnie ujemne zdarzenia wywołujące szkodę przejawiają się nie tylko w dobrach, które bezpośrednio zostały naruszone, ale również w pozostałych dobrach przynależnych do danego podmiotu, ujemnie wpływają na całą sferę interesów.
szkoda może powiększać się z upływem czasu, a wynika to stąd, że jedne zdarzenia pociągają za sobą następstwa dalszych zdarzeń, a te z kolei powodują coraz to rozleglejsze skutki. Przy czym teoretycznie rzecz biorąc ciąg ujemnych następstw może być nieskończenie długi. Np. piekarzowi skradziono mąkę.
Szkoda może przybrać postać:
straty ponoszonej przez poszkodowanego damnum emergens albo utracone korzyści lucrum cessans
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz