Wykład - rodzaje umów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rodzaje umów - strona 1 Wykład - rodzaje umów - strona 2

Fragment notatki:

.rodzaje umów
Umowy zobowiązaniowe
Art.353.§1.Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Najczęściej o podwójnym skutku zobowiązująco-rozporządzającym. Opiera się na konsensie stron. (384-396)
A) Umowy rozporządzające-bezpośrednio wywołują skutki prawne w postaci przeniesienia, przekształcenia, obciążenia lub zniesienia prawa podmiotowego. Np. 508.
B) Umowy adhezyjne- określone kategorie umów, ochrona podmiotu słabszego, 398-421 , coś bardziej w rodzaju jednostronnego aktu przystąpienia do wzorca ustalonego przez stronę silniejszą. niż konsensusu Np. przedsiębiorca -oferta- konsument
C) Umowy wzajemne
-umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące- umowa zobowiązaniowa jest zawsze zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron. Nie istnieje coś takiego jak jednostronna umowa zobowiązaniowa. Z umowy zobowiązaniowej może wynikać obowiązek świadczenia ciążący na jednej albo obu lub więcej stronach. I właśnie na tym polega powyższy podział. Przykłady darowizna, najem, umowa przedwstępna (może być taka i taka).
-umowy wzajemne-rodzaj umów dwustronnie zobowiązujących, pełnią podstawową rolę w obrocie gospodarczym i poza nim. Transfer dóbr i usług to przecież sprzedaż, zamiana, najem , darowizna itd.
487. § 2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Ekwiwalentność świadczeń w znaczeniu subiektywnym-Przyjmuje się iż umowa jest wtedy wzajemna gdy według oceny stron świadczenia ich są względem siebie równowartościowe. Nie musi być to ekwiwalentność w znaczeniu obiektywnym -świadczenia niekoniecznie muszą mieć ten sam walor ekonomiczny ustalany według kryteriów obiektywnych. Umowy te co ważniejsze charakteryzuje więź polegająca na zależności świadczenia jednej strony od świadczeni drugiej- do ut des- daję abyś dał.
Jeżeli sprzedamy samochód za 1 zł to jest to czynność na tyle symboliczna iż nieodpłatna.
Umowami wzajemnymi mogą być zarówno umowy nazwane- typowe jak i nienazwane- nietypowe- Np. Jak dasz X-owi mieszkanie w zamian za prace X-a przez czas określony- faktyczna wartość ekonomiczna tych świadczeń nie ma doniosłości, wystarczy że w ocenie stron były one ekwiwalentne (SN)
Umowy wzajemne nazwane (rodzaje):
1)Umowy w których essentialia negotti (elementy przedmiotowo istotne) obejmują wzajemne sprzężenie świadczeń; w tych przypadkach określony typ umowy z mocy samej definicji należy do klasy umów wzajemnych. Np. 535 sprzedaż, 659 najem.
2)Umowy w których essentialia negotti wykluczają obowiązek świadczenia drugiej strony np. darowizna, umowy tego rodzaju nie mogą mieć charakteru wzajemnego ponieważ są jednostronnie zobowiązującymi.


(…)

… bakowa (SN).
F) Umowy losowe
Ze struktury niektórych umów wynika że rozmiar a nawet istnienie świadczenia zależą od przypadku np. Gra i zakład 413, renta dożywotnia 905, umowa dożywocia 908, umowa ubezpieczenia 805.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz