Uniwersytet w Białymstoku - strona 154

Prawo administracyjne - Rys historyczny

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Rys historyczny Zabory: Zabór pruski: wielostopniowy (prowincje → rejencje (a.rz.) → powiaty (s.t.) → gminy i obszary dworskie Zabór austriacki: dwustopniowość (powiaty (s.t. i a. rz.)→ obs...

Prawo administracyjne - Samorząd terytorialny - Zasada subsydiarności...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Samorząd terytorialny Podstawy prawne działania (str215) Konstytucja - r 7; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (EKST); Ustawy zwykłe: 1990 gminna; 1992 o RIO; 1998 ustrojowe ST, 2002 o wyborze wójta i o mst Warszawa; 2009 o wojewodzie i ARz. w W.; Zasada subsydiarności Geneza: 1. Doktryna ...

Prawo administracyjne - Terenowa administracja rz_dowa zespolona (2)

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Terenowa administracja rządowa zespolona Uwagi wstępne Administracja terenowa - część administracji publicznej, której cele, funkcje i zadania realizowane są w ramach określonych jednostek podziału terytorialnego państwa przez organy, urzędy i inne podmioty, których zakres właściwości nie jest ogó...

Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Maksymilian Cherka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

- TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI SPECJALNEJ Admin. specjalna - organy administracji podporządkowane bezpośrednio centralnym organom administracji; Zwierzchnikiem zespolonej admin. WOJEWODA; organem - Starosta powiatowy lub wojewoda W skład zespolonej administracji rządowej wchodzą ...

Prawo administracyjne - Władztwo adm

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

Władztwo adm = imperium = szczególna postać władztwa państwowego. Polega na uprawnieniu organu APbl. do 1-stronnego kształtowania sytuacji prawnej podmiotu administrowanego poprzez wydawanie aktów pr oraz do stosowania przymusu w celu ich zrealizowania. Cechy władztwa: ch. instrumentalny (zostało ...

Międzynarodowe stosunki polityczne - spory i konflikty międzynarodowe...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679

2-3. Spory i konflikty międzynarodowe Druga wojna w zatoce perskiej Reżim Saddama Hussaina vs. Koalicja USA, WB, DANIA, PL, Australia naloty od 2002, oficjalnie od 23 marca 2003 roku nalotem sił amerykańskich oraz sił australijskich cel: opanowanie Iraku bez większych szkód, zabezpieczenie pól rop...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Fenomen rewolucji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Fenomen „kolorowych rewolucji”: Gruzja, Ukraina, Kirgizja Rewolucja róż (Gruzja) - masowe demonstracje, które doprowadziły w listopadzie 2003 do ustąpienia Eduarda Szewardnadze ze stanowiska głowy państwa oraz zapoczątkowały reformy syst...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Instytucjonalizacja procesu paneu...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 273

Instytucjonalizacja procesu paneuropejskiego, przekształcenia w latach 90., funkcje OBWE na początku XXI wieku Współpraca w ramach OBWE wspiera się na dwóch kluczowych przesłankach: koncepcji niepodzielnego i wszechstronnego bezpieczeństwa (indivisible and comprehensive security), obejmującego asp...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Konflikty i współpraca na Bliskim...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

Konflikty i współpraca na Bliskim i Środkowym Wschodzie Państwa wchodzące w skład Bliskiego i Środkowego Wschodu: kraje Zatoki Perskiej, Afganistan, kraje zaangażowane w konflikt arabsko-izraelski (Syria, Liban, Izreal, Autonomia Palestyńska) Kraje Zatoki Perskiej- (ok. 60%) więcej niż połowa złóż...